Сусрет: Нина Живанчевић

zivancevicninaisceljenje

zivancevicninacrnjanskirecepcija

СУСРЕТ: НИНА ЖИВАНЧЕВИЋ

Понедељак, 12. јун у 20 часова
Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд
Сусрет: Нина Живанчевић
„Исцељење“, збирка песама и
„Црњански и његов читалац“, монографија
(Издање: Мали Немо, Панчево)

Учествују:
Нина Живанчевић
Милан Орлић

ЦРЊАНСКИ И ЊЕГОВ ЧИТАЛАЦ
(рецепција Црњансковог дела у свету, са посебним освртом на Француску)
Истраживачки рад Нине Живанчевић у овој књизи је заснован на теорији естетике која проучава област рецепције уметничког дела и, у том смислу, представља важан допринос. Књига поседује изузетну аналитичку и синтетичку кохеренцију у организацији текста.

ИСЦЕЉЕЊЕ
“Исцељење” је најновија и најзрелија збирка песникиње Нине Зиванцевиц која говори, деконструкцијом језика, о најизазовнијим и најистрајнијим тренуцима човековог живота. Целовита збирка о истрајности индивидуалног људског духа, али и цивилизације као такве која посрће, пада и наставља да траје, упркос болести и загађењу који јој прете. Зрно чистог планетарног оптимизма.

Нина Живанчевић
Песник, прозни писац, есејиста, критичар  и преводилац. Објавила је прву књигу поезије „Песме“ у издању Нолита 1982 и за њу добила угледну Бранкову награду. До сада је објавила 13 поетских збирки на српском, француском и енглеском. Објавила је шест прозних књига и 2 теоретска есеја – монографију о рецепцији дела Милоса Црњанског (докторска теза) и студију о  нашим уметницама у егзилу, „Onze femmes artistes, nomads et slaves“.
Добитница многих књижевних награда, преводила је, уређивала а и лично учествовала у бројним песничким антологијама светског значаја.
Као уредница и кореспондент сарађује са часописима и новинама као што су „Нин“, „Политика“, „Дневник“, „Преступ“,  “Момент”, „New York Arts Magazine“, „American Book Review“, „East Village Eye“,“Republique de letters“.
Предавала је књижевност и теорију позоришне авангарде на бројним универзитетима као што су  Naropa University, New York University, the Harriman Institute, St.John’s University у Сједињеним Дрзавама, а у Европи предаје на Сорбони и на  универзитету Paris 8. Живи и ради у Паризу.

Краћа библиографија

Књиге:

Песме, Београд, Нолит, 1982 (Бранкова награда)           
Мостови Који Расту, Београд, Нолит, 1984
Гледајући Књиге Независних Издавача, Београд, Народна Књига, 1985
More or Less urgent, Minnesota, New Rivers Press, 1988
Дух ренесансе, Просвета, Београд 1989
I Was a War Reporter in Egypt, New York, Leaves Press, 1992
Recherche Philippe Sollers, Paris, Noel Blandin, 1992
Inside and Out of Byzantium, New York, Semiotexte, 1994
Византијске Приче, Београд, Време Књиге, 1995
Песнички Диван, Зрењанин, Браницево, 1995
Минотаур и Лавиринт, Вршац, КОВ, 1996
Продавци Снова, роман, Народна Књига, Београд, 2000
Као што већ рекох, роман, Просвета, Београд, 2002
Death of New York City (Izabrane pesme, predgovor  Charles Simic), Cool Grove, New York, 2002
Орфејев Повратак (приповетке), Просвета, Београд, 2003
J’ai été cette journaliste de guerre en Egypte (изабрана поезија), L’Harmatan, Paris, 2004
Слово П, (поезија), Београдска Мануфактура Снова, Београд, 2004
Крајем Века (поезија) Београдска Мануфактура Снова, Београд, 2006
Milosh Crnjanski, de la Serbie à l’exil et son  retour (монографија), l’Harmattan, Paris, 2007
Sous le Signe de Cyber Cybele, поезија, Харматан, Француска 2009
Изненадни Блесак (разговори  са савременицима), Гласник, Београд 2009
Onze Femmes Artistes, Nomades et Slaves, Non Lieu, Paris, 2011
Sonnets en Avion, NON LIEU, PARIS, 2014
Уметност хватанја бумеранга, Повеља, 2014
ЦМОК, кореспонденција са теоретичарем  Марк Џемс Лежеом, Пунктум , Њујорк 2016

Књиге превода: (са критичким предговорима)

Lao Tzu: Tao Te Ching, Графос, Београд, 1981
Walter Abish: Колико је све то немачко, Нови Сад, Братство-Јединство, 1987
Charles Bukowski: Приче о обичном лудилу, Просвета, Београд, 1985
Kathy Acker: Велика Очекивања, Ниш, Градина, 1986
Lynne Tillman: Куће Духова, Нови Сад, Братство-Јединство,1990
Julia Kristeva: Изабрани интервјуи, Плави Јахац, 2001
Dictionary of English Slang and Idioms, 2003, Просвета, Белграде
Simone Weil: Тежина и Благородност,  Светови, Нови Сад, 2006

Антологије:
Предговори и критичке студије)

Други гласови – савремена америчка поезија“,
Вршац, КОВ, 1997. (50 савремених северно-америчких песника).
„Антологија првобитне поезије“  (Етнопоезија), Просвета, 1987
„Serbian Poetry from the beginning to the present“ (avec Dr. Milne Holton), Yale University  Press, 1988.

Dejan Simonovic