Разговор са Сибелан Форестер, аудио и видео

Разговор:
Сибелан Форестер (Sibelan Forrester)
Наука, поезија и српска књижевност у преводу

Српско књижевно друштво
Француска 7, Београд
уторак 31. август у 20 сати

Са Сибелан Форестер разговорале Светлана Томић и Марија Кнежевић

Видео:
Први део:

Други део:

Аудио:

Dejan Simonovic