О СКД

О Српском Књижевном Друштву

Репрезентативно удружење у култури

Француска 7, 11000 Београд, тел/факс: +381/011-2628-892
e-mail: srpskoknjizevno@gmail.com web: www.skd.rs
Матични број: 17335553 ПИБ: 100064568
Текући рачун: 200-2722050101033-42, Буџетски рачун: 840-0000013521763-45
Буџетски подрачун за доприносе за обавезно социјално осигурање самосталних уметника 840-53740763-84

 

 


Основне информације

Оснивачка скупштина Српског књижевног друштва (СКД) одржана је 3. марта 2001. године на Филолошком факултету у Београду. На Оснивачкој скупштини у СКД су се учланила 124 афирмисана писца из Београда и других градова у Србији.

СКД је основан као асоцијација писаца удружена на сталешким принципима, с циљем очувања духовних, моралних и материјалних вредности књижевне професије и својих чланова, те за поштовање естетских стандарда у књижевном вредновању.
СКД има статус репрезентативног удружења у култури.

Скупштина СКД-а састаје се једном годишње, радом СКД-а руководи Управни одбор  који броји 7 чланова, а у организаовању различитих активности уечствују и комисије СКД-а и друга радна тела: Комисија за међународну сарадњу, Комисија за пријем нових чланова, Жири награде „Биљана Јовановић“, Комисија за статусна  питања. Све комисије раде на основу правилника о њиховом раду. СКД има Надзорни одбор који контролише финансијско пословање Друштва.

Седиште друштва је у Француској улици бр. 7, у Београду.


Активности и достигнућа Српског књижевног друштва:

 • часопис „Књижевни магазин“;
 • богат, разноврстан, квалитетан и интензиван трибински програм;
 • додељивање књижевне награде „Биљана Јовановић“ (установљена 2006);
 • богата међународна сарадња, укључујући размене писаца и међународне књижевне колоније .
 • Међународне књижевне колоније Српског књижевног друштва, одржаване у Чортановцима, Лозници и Сенти уз зборнике на српском и енглеском језику;
 • Међународна књижевна колонија СКД – Крупара (Бачко Душаново код Суботице), почев од 2019. године.
 • Програм у КИЦ Париз (у 2019. одржана Трибина Писма из рата Жака Вашеа: Београд-Париз 1919–2019)
 • Манифестација Књижевна штафета
 • сусрети са писцима из Европе и региона;
 • гостовање наших писаца на књижевним фестивалима у Европи и региону;
 • организационо-логистичка и техничка подршку члановима;
 • промотивна подршка члановима посредством трибина и промоција, веб-сајта, електронске поште, комуникације са медијима;
 • залагање за креирање одговарајућег друштвеног и законског оквира у циљу подстицања књижевног стваралаштва и унапређење положаја књижевника и осталих учесника књижевног живота;
 • база чланова као информатор за медије и организаторе културних збивања;
 • учешће у хуманитарним акцијама прикупљања књига за библиотеке у унутрашњости Србије;

О члановима

Српско књижевно друштво данас броји око 280 чланова и чланица и делује на читавој територији Републике Србије. Чланови/це Друштва живе од Суботице до Врања и Котора. Већина данашњих најактивнијих и најбољих домаћих писаца чланови су Српског књижевног друштва. Друштво има и четири почасна члана из иностранства.

Међу члановима Српског књижевног друштва су:

   • добитниици НИН-ове награде за роман
   • добитници награде „Милан Ракић“ за поезију
   • добитници награде Васко Попа
   • добитници Андрићеве награде за приповетку
   • добитници награде Владан Десница
   • добитници Награде града Београда
   • добитници „Балканике“
   • добитници многих значајних књижевних награда
  • чланови САНУ
  • универзитетски професори
  • носиоци признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина

  Органи одлучивања

  Управни одбор

  • Ненад Милошевић (председник)
  • Љубица Арсић (потпредседница)
  • Мирјана Митровић
  • Ивана Миланков
  • Славица Гароња
  • Јасмина Топић
  • Марија Шимоковић

  Председник и потпредседник скупштине

  • Васа Павковић (председник)
  • Стојан Ђорђић (потпредседник)

  Чланови Надзорног одбора

  • Душко Новаковић
  • Надежда Пурић Јовановић
  • Слађан Милошевић

  Секретаријат

  • Даница Вукићевић, стручна сарадница
  • Дејан Симоновић, секретар

  Радна тела

  Жири за награду Биљана Јовановић

  • Драган Бошковић, председник
  • Даница Вукићевић
  • Тијана Матијевић

  Комисија за статусна питања

  • Даница Вукићевић
  • Дејан Симоновић
  • Тијана Матијевић

  Комисија за пријем нових чланова

  • Саша Радојчић
  • Јасмина Врбавац
  • Мирко Демић
  • Јасна Милићев
  • Срђан Гагић

  Лице за заштиту података о личности

  • Дејан Симоновић, Француска 7, Београд, srpskoknjizevno@gmail.com,  011 2628 892


  Повратак на врх странице