Андрија Матић

Андрија Матић (1978) рођен је у Крагујевцу. Докторирао је енглеску књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Објавио је романе Burnout (2015), Помрачење у пет слика (2013), Шахт (2009) и Нестанак Зденка Купрешанина (2006), збирку прича Музеј савремене уметности (2010) и студију Т. С. Елиот: песник, критичар, драмски писац (2007). Живи у Истанбулу, где предаје академско писање на Универзитету Коч.