Иван Антић

Иван Антић

Рођен 1981. године у Јагодини. Студирао књижевност и филозофију у Београду. Књига прича Тонус објављена му је 2009. године у едицији Прва књига Матице српске. Приче су му преведене на енглески, немачки, пољски, албански и словеначки језик и заступљене у антологијама и зборницима у земљи и иностранству. Уређивао је часопис Знак. Преводи са словеначког. Од 2012. године живи у Љубљани.

Објављена дела

  • Тонус, Матицa српскa, Нови Сад, 2009.

Антологије, зборници, избори

  • Antologija manjšinske in preseljenske književnosti (Љубљана, 2014.)
  • Пуцања (Београд, 2012.)
  • Nga Bergradi, me dashuri – Tregimi i ri nga Serbia (Приштина, 2011.)
  • Плејлиста с почетка века (Београд, 2011.)
  • Изван коридора – најбоља кратка прича 2011. (Подгорица, 2011.)

Ауторски избори

  • Са Славољубом Марковићем приредио избор прича ауторки и аутора рођених након 1975. године – Плејлиста с почетка века (Прича, бр. 14, Београд).

Преводи

  • Преводе поезије, прозе и есеја са словеначког објављивао је у периодици.