Бакић Илија

Илија Бакић

Рођен је 1960. године у Вршцу.

Књиге поезије

 • Ресурекциона сеча почетног положаја (1993)
 • Ортодоксна опозиција алтернативе слободног избора – артефакт 1 (1995)
 • Желите ли да бесплатно летите? визуелна поезија са Звонком Сарићем (1997)
 • Корен кључа, наличје равнодневице (1999)
 • Слава декадног система или о А Е И О У (2000)
 • 2002 визуелна поезија (2002)
 • Протоплазма (2003)
 • 1 2 3 вежбајмо троуглове визуелна поезија (2006)
 • Филмови поезија (2008)

Проза

 • Пренатални живот, роман (1997), друго издање (2005)
 • Ја, Разарач , новела (1998)
 • Нови Вавилон, prosa brutalis, роман, (1998) , (2001)
 • Доле, у Зони , приче, интернет издање (www.rastko.org.rs) (2000)
 • Јесен Скупљача , приче 2007)
 • Багра дише, приче (2009)
 • У одвајању, приче (2009)
 • Лед, 2010. двороман
 • Мудријаши, свемирска пуцачина, ујдурма, 2012. визуелороман
 • Футуриста у одступању или Унезверијада, 2012. роман

Есеји

 • Преко границе миленијума (сигнализам – изазов преступа) са Звонком Сарићем (2005)
 • 101 лице фантастике, есеји, (2008, 2015)

Заступљен је у антологијама српске и југословенске фантастике

Награде

 • 1998 – Награда Српског друштва за научну фантастику из Београда за најбољу српску дугу причу: „Више од 90 фрагмената повратка“ („Књижевна реч“, бр. 492/493, Београд, 1997)
 • 1999 – Награда друштва за научну фантастику из Београда „Лазар Комарчић“ за најбољу кратку српску причу: „Истините лажи о рату светова“ (часопис „Знак Сагите“, бр. 5, Београд, 1998)
 • 2010 – Награда Друштва књижевника Војводине за најбољу књигу године „У одвајању“
 • 2017 – Награда „Станислав Лем“ за фантастику у књижевности, додељује ИКЦ „Соларис“ Нови Сад

Литература о писцу

 • Бисер српске фантастике Зоран Стефановић о роману Пренатални живот:
 • “У најбољој негативној утопији српске књижевности, Илија Бакић потврђује снагу своје фантастичке имагинације ” Васа Павковић о роману Пренатални живот .
  ” … јер уметничка перцепција коју презентира Бакић представља усавршени модел чулног апарата, осетљив на до сада невидљиве фреквенције стварности која нас окружује, па еволуција проистиче из креације, мутација се активира и време живљења поприма нови значај. ” Слободан Шкеровић о роману Нови Вавилон , prosa brutalis

  ” У делом полемичкој а делом сарадничкој интертекстуалности Бакићеве најновије књиге, са прећутним или експлицитним реминисценцијама на (…) ауторитет великог кодекса хришћанства, са дубоким сенкама дистопијскомг футуризма, добили смо горко-ироничну фреску избављења, које управо зачиње нову дехуманизујућу спиралу .”Драгиња Рамадански о књизи Корен кључа, наличје равнодневице.

  ” Карактеристика Бакићеве поезије је реоријентација након деконструкције, када се све оно што је синтетизовано демонтира и пресложи. Бакић урања у лавиринт нереда да би почео стварати ред. Јасно је да су утопистичке илузије разбијене, али ова поезија доказује могућност субверзивности индивидуе. Бакић пориче говор који је одрицање од идентитета и прелази границе досуђеног језика .” Звонко Сарић о књизи Слава декадног система или о А Е И О У