Бојан Самсон

Бојан Самсон

Рођен је 1978. у Осијеку. Завршио српску књижевност и језик на Филозовском факултету у Новом Саду. Песме су му се нашле у избору из нове српске поезије Van, tu: free (2013) и панорами Рестарт (2014). Објављује песме, приче и критичке приказе у часописима и на интернету.

Поезија

  • Superblues, Прва књига Матице српске, 2007.
  • Folk singer, Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева, 2018, у песничкој едицији “Најбоља”.

Приредио

  • Нешто је у игри, зборник нове новосадске поезије, Центар за нову књижевност Неолит и КЦ Новог Сада, 2008.