Бојана Стојановић Пантовић

Бојана Стојановић Пантовић

Рођена је у Београду 30.03.1960. године где је завршила гимназију, Филолошки факултет (1983), на истоме магистрирала (1985) и докторирала (1992). Од 1985. до данас запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду (од 2000. на Одсеку за компаративну књижевност са теоријом књижевности, од 2004. у звању редовног професора). Хонорарно је предавала на Одсеку за српску књижевност Филолошког факултета у Београду (1995-2001), а од 1998. до 2008. била је стална критичарка листа „Политика“ за савремену поезију.

Као гостујући професор предавала је у Љубљани, Халеу, Берлину, Хамбургу и Вроцлаву. Радила и као уредница у издавачкој кући „Нолит“.

Поезија, есеји и научни радови преведени су на енглески, француски, немачки, грчки, македонски, словеначки, пољски и шпански језик. Уређивала листове и часописе: Знак, Књижевна критика, Књижевност, Књижевне новине. Приредила је и превела више књига српских и словеначких писаца, као и тематске бројеве зборника и часописа.

Поезија и лирска проза

 • Бескрајна, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд, 2005.
 • Заручници ватре, прозаиде, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2008.
 • Исијавање, Арка, Смедерево, 2009.
 • Лекције о смрти, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2013.
 • У обручу (2017).

Критика и есејистика

 • Наслеђе суматраизма (1998),
 • Критичка писма (2002),
 • Раскршћа метафоре (2004),
 • Оштар угао (2008).

Научне студије

 • Poetika Mirana Jarca (1987),
 • Линија додира (1995),
 • Српски експресионизам (1998),
 • Морфологија експресионистичке прозе (2006),
 • Побуна против средишта (2006),
 • Распони модернизма (2011),
 • Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури (прир. и коаутор са М. Радовићем и Гвозденом, 2011), Песма у прози или прозаида (2012).

Антологије

 • Српске прозаиде, антологија песама у прози, Нолит, Београд, 2001.
 • Nebolomstvo – Panorama srpskog pesništva kraja XX veka, Hrvatsko društvo pisaca-Durieux, Zagreb, 2006

Изабрани преводи

 • Aleš Debeljak, Skice za povratak, izabrane pesme, sa Milanom Đorđevićem, pogovor B. Stojanović Pantović, Zadužbina Petar Kočić, Banja Luka-Beograd, 2002.
 • Marko Juvan, Intertekstualnost, Akademska knjiga, Novi Sad, 2013.

Награде и признања

За поезију је добила награде Ђура Јакшић и Васко Попа (2018) као и награду Гордана Тодоровић (2005) за целокупно књижевно дело.
За најбољу књижевну критику 2000. награђена је признањем Милан Богдановић, а исте те године и наградом Исидоријана за најбољу теоријску књигу. Такође је добитница Златне значке КПЗ Србија за изузетан допринос култури (2006).