Божић Снежана

Снежана Божић

Рођена 1974. године у Нишу. Дипломирала на Студијској групи за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу . Ради на на Филозофском факултету у Нишу као асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност. Члан редакције часописа Градина.

Објављена дела

  • Композиција романа Деобе Добрице Ћосића, Библиотека семинарских и дипломских радова, коло II, књига 9, Студијска група за српски језик и књижевност, Филозофски факултет у Нишу, Просвета, Ниш, 2000.
  • Подстицаји, трагања: књижевна савременост и критика, Библиотека Калем, књига 12, уредник Јован Пејчић, КИЗ Алтера, Београд 2010, стр. 209.

Аутор више стручних, методичник радова као и приказа и књижевних критика.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail