Бранислава Васић Ракочевић

Бранислава Васић Ракочевић

Рођена у Новом Саду, 1977. године. Филозофски факултет, групу за Српску књижевност и језик, као и постдипломске студије завршила у Новом Саду. Докторирала на истом факултету 2012. године. Ради као доцент на Интернационалном универзитету у Новом Пазару, на катедри за српски језик и књижевност. Есеје и критичке текстове објављује у књижевним часописима. Живи у Новом Саду.

Објављена дела:

  • Сторија о лудилу у доба авангарде (психопатолошке структуре у приповеци српског модернизма и авангарде 1913-1932), Београд, Службени гласник, 2011.
  • Истраживање идентитета (испитивање онтолошке позиције наративног субјекта у романима Радомира Константиновића), Београд, Службени гласник, 2014.