Деветнаеста изборна скупштина СКД-а

ПОЗИВ НА ДЕВЕТНАЕСТУ ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА

У складу са одредбама Статута, сазивам  XIX редовну изборну скупштину Српског књижевног друштва за суботу 22. октобра 2022. са следећим дневним редом:

  1. Усвајање Дневног реда
  2. Двадесет година од оснивања СКД-а
  3. Извештај Секретаријата и Надзорног одбора о раду СКД-а у 2021. и 2022. години
  4. Избор председништва скупштине, чланова Управног и Надзорног одбора
  5. Избор нових чланова СКД-а
  6. Иницијативе СКД-а:

а) оснивање награде за књигу прича

б) сарадња са другим удружењима и актерима културног живота на побољшању конкурсних процедура

в) за повећање републичког буџета за културу/књижевност

  1. Разно

 

 

Скупштина ће се одржати у просторијама Српског књижевног друштва у Француској 7, у Београду, с почетком у 12:00 сати.

 

 

 

У Београду, 14. октобра 2022. године

Мирјана Митровић

председница Скупштине СКД-а

Dejan Simonovic