Драгољуб Ђорђевић

Драгољуб Ђорђевић

Рођен је 1954. у Доњем Комрену, Ниш. Социолог је религије, ромолог и кафанолог, доктор социолошких наука (1983), редовни професор (1994) и шеф Катедре за друштвене науке (1995) Универзитета у Нишу – Машински факултет, предаје социологију културе и морала и професионалну етику инжењера, председник је Југословенског удружења за социологију (1998-2000) главни уредник универзитетског часописа Теме (2001-2011), оснивач (1993) и почасни председник (2008) Југословенског удружења за научно истраживање религије, члан Међуодељењског одбора САНУ за проучавање мањина и људских права и Комисије за проучавање живота и обичаја Рома САНУ, члан првог жирија Српског социолошког друштва за доделу Награде „Војин Милић“ за најбољу књигу из социологије (2011-2014) и председник комисије за доделу Награде за толеранцију „Цар Константин“ (2013-2016).

Специјализирао је социологију религије на Филозофском факултету Московског државног универзитета “Ломоносов” (1986, Русија) и на Институту за друштвена истраживања Свеучилишта у Загребу (1988, Хрватска). Истражује православље, нове религиозне покрете, етничке, религијске и конфесионалне односе у Србији и на Балкану, кафану као друштвену институцију и могућности интеркултурализма у мултиетничким и мултиконфесионалним друштвима, с посебним освртом на Роме. Добио је награду „Десимир Тошић“ за најбољу књигу из публицистике у 2011. години за монографију Казуј крчмо Џеримо. Објавио је преко 300 научних, стручних и публицистичких (и књижевних) текстова у земљи и иностранству. Текстови су му штампани и у часописима за књижевност и културу: Градина, Гледишта, Гордоган, Култура, Култура полиса, Културни радник, Мост, Поља, Хабитус…
Био је главни и одговорни уредник часописа за друштвено-историјска и културна питања Nissa од 1990. до 1994.
Од оснивања је члан Удружења књижевника Ниша.

Објављена дела

 • Скинхеди: момци из нашег краја 1998, Ниш (четрвто издање 2013
 • Секте и култови 2003, Београд
 • Узорници и пријани (скице за портрет yu социолога религије) 2008, Београд
 • Устала Јемка 2009, Ниш
 • На коњу с лаптопом у бисагама 2010, Н. Сад, Ниш
 • Казуј крчмо Џеримо (периферијска кафана и около ње) 2011, Београд (друго издање 2012)
 • Сирово борово 2014, Н. Сад, Ниш
 • Кафанолошки астал/Карирани столњак 2014, Н. Сад, Ниш
 • Сазревање предграђа 2015, Н. Сад, Ниш.
 • Џепна социологија за почетнике 2016, Н. Сад, Ниш.
 • Култура кафане у огледалу штампе, Београд, Ниш.

Приредио

 • Православље између неба и земље 1991, Ниш
 • Повратак светог? 1994, Ниш
 • Урбана култура и екологија 1994, Ниш
 • Социологија forever 1996, Ниш (друго издање 2001)
 • Искушења атеизма 1997, Ниш
 • Искорак моћи публике 2000, Ниш
 • Roma Religious Culture 2003, Ниш
 • Мачке перу веш (антологија ромских бајки) 2003, Ниш
 • Муке са светим 2007, Ниш
 • Moгућности и домети социјалног учења православља и православне цркве 2010, Београд, Ниш
 • Кафанологија (антологија социолошких, историјско-етнолошких и новинарско-књижевних текстова) 2012, Београд
 • Религије у свету 2011, Н. Сад, Лесковац
 • Вашар у пограничју 2014, Н. Сад, Ниш
 • Пламене зоре 2012, Ниш
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail