Дубравка Ђурић

Дубравка Ђурић

Рођена 1961. у Дубровнику, живи у Београду. Уређивала часопис Ментални простор, једна је од оснивачица и уредница часописа ProFemina.

Збирке песама

 • Ка политици наде (након рата), ОрионАрт, 2015.
 • All – Over – Изабране и нове песме са есејима који одређују фазу моје поезије од 1996 – 2004, Феминистичка 94, Београд 2004.
 • Фузија ланчаних судара, двојезично, српско-македонско, електронско издање, http://www.e-books.com.mk/01poetry/djuric/ , часопис Блесак, 2003.
 • Cosmopolitan Alphabet, Meow Press, Buffalo, 1995
 • Клопке, КОВ, Вршац, 1995.
 • Књига бројева, Кровови и Књижевна омладина Ваљева 1994.
 • Природа месеца, природа жене – девет метапоема, едиција прва књига Матица српска, Нови Сад, 1989.
 • Облици и обале, облаци и облици – 1982-1983, збирка песама, ауторско, двојезичко издање, 1989.

Теорија и есеји

 • Глобализацијске изведбе: кнјижевност, медији, театар, ОрионАрт, Београд, 2016.
 • Дискурси популарне културе, ФМК, Београд, 2011.
 • Политика поезије – Транзиција и песнички експеримент, Ажин, 2010.
 • Поезија теорија род – Модерне и постмодерне америчке песникиње, Орион Арт 2009.
 • Говор друге, Рад, Београд 2006.
 • Језик, поезија, постмодернизам – Језичка поезија у контексту модерне и постмодерне америчке поезије (књига садржи и “Избор из поезије”), Октоих, Београд 2002.

Коуредница антологије текстова

 • Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, edited by Dubravka Đurić and Miško Šuvaković, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003, drugo izdanje 2006.

Коуредница антологија поезије

 • Cat Painters: An Anthology of Contemporary Serbian Poetry, edited by Biljana D. Obradović and Dubravka Đurić, Dialogos Books, New Orleans, 2016.
 • Дискурзивна тела поезије – Поезија и аутопоетике нове генерације песникиња, Асоцијација за женску иницијативу, Београд, 2004.
 • Нови песнички поредак – антологија новије америчке поезије, избор и превод Владимир Копицл и Дубравка Ђурић, Октоих, Подгорица 2001.

 

ПРЕВОДИ ПОЕЗИЈЕ

 • Rozmari Voldrop, Reprodukovanje profila i druge pesme, izbor, prevod i pogovor Dubravka Đurić, OKF, Cetinje, 2019.
 • Džerom Rotenberg, Rad sna i druge pesme, izbor, prevod i pogovor Dubravka Đurić, OKF, Cetinje, 2018.
 • Bob Perelman, Virtuelna realnost i druge pesme, izbor, prevod i pogovor Dubravka Đurić, OKF, Cetinje, 2018.
 • Mardžori Perlof, Učini to novim: izabrani eseji, izbor, koautorka prevoda i autorka pogovora Dubravka Đurić,  OrionArt, Beograd, 2017.
 • Čarls Bernstin, Teške pesme, izbor, prevod i pogovor Dubravka Đurić, OKF, Cetinje, 2016.
 • Džo Blejds, Pesme iz kazamata, prevod i pogovor Dubravka Đurić, Rad, Beograd, 2005.