Душан Пувачић (1936–2017)

Dušan Puvačić

Душан Пувачић

Рођен у Бањалуци 1936. године, преминуо у Београду 2017.
Књижевни критичар, уредник, преводилац.
Завршио је студије Опште књижевности са теоријом књижевности у Београду.
Био је сарадник и уредник „Књижевних новина“ (1962–1973), уредник „Савременика“ (1970-1973), секретар српског ПЕН центра (1967–1973), књижевни критичар „Нина“ (1970–1974), лектор за српски језик и књижевност на универзитетима у Ланкастеру и Кембриџу. Предавао је шест месеци и на универзитету Илиноис у Чикагу. До пензионисања је био професор на Школи за словенске и источноевропске студије (SSEES) Универзитета у Лондону. Учесник је бројних и значајних националних и међународних конференција, симпозијума, семинара. Био је гостујући предавач у Сједињеним Америчким Државама, Француској, Немачкој, Великој Британији и нашој земљи.
Са Владимиром Милићевићем је у Сједињеним Америчким Државама основао и уређивао електронско издање часописа „Kritika etc.“ на српском и енглеском језику. Уређивао је издања Удружења српских писаца у иностранству (ASWA) и објавио пет књига превода са српског на енглески језик. Организовао гостовања и наступе бројних наших писаца у Великој Британији.У сарадњи са Предрагом Палавестром приредио је Сабрана дела Бранка Лазаревића (приређивач је четири од осам књига).Приредио је и уредио преводе на енглески књига Јована Христића, Предрага Палавестре, Соње Бесфорд, Бранислава Нушића, као и књигу српских епских балада.Приредио је књигу Стара Бањалука свог оца Златка Пувачића.

Објавио је ауторске књиге:

Трагом текста (1989),
Уговор с ђаволом (1990),
Balkan Themes (2013),
Уџбеник српскохрватског језика на Лингвафон институту у Лондону.

Аутор је бројних чланака објављиваних у периодици.

Преводи с енглеског:
Ричард Мејсн  Ветар не зна читати (1962); И. А. Ричардс Начела књижевне критике (заједно са Николом Кољевићем, 1964); Џејмс Болдвин Друга земља (Свјетлост, Сарајево, 1966), Уметност. Човек – стваралац лепог. Енциклопедија (део књиге, 1967); С. М. Баура Наслеђе симболизма (1970), Х. Х. Арнасон Историја модерне уметности (1975), Нова критика. Зборник критичких радова (део књиге, 1976), Џон Дон Предавање о сенци (1981); Норман Мекејг Извештај племену (2008).

Преводи на енглески:
Владимир Дедијер Сарајево 1914 /The Road to Sarajevo  (део књиге, 1965), песме Гојка Ђога у сарадњи с Мајкл Марчом.

Више о Душану Пувачићу на: https://www.dusanpuvacic.com/