Горан Станковић

Горан Станковић

Рођен је 30. маја 1958. у Нишу. Завршио је гимназију и Правни факултет у Нишу.

Књиге поезије

 • Лик и позадина (Књижевна омладина Србије, Београд, 1984)
 • Квантна механика (“Градина”, Ниш, 1987)
 • Cyberpunk (“Кровови”, Сремски Карловци, 1991)
 • Претходна књига (“Просвета”, Београд, 1996)
 • Terra incognita (“Просвета”, Београд, 1997)
 • Четири доба (“Просвета”, Београд, 1999)
 • Литаније (“Повеља”, Краљево, 2008)

Књиге поезије у иностранству

 • Cyberpunk (” La Vallisa “, Bari , Italija , 1991)

Књиге прозе

 • Хронике о Хлоyгеу (коаутор, самиздат, Ниш, 1991)
 • Terra marginalis ( коаутор , ” Стубови културе “, Београд , 1997)

Роман

 • У трагању за златном липом (“Стубови културе”, Београд, 2000)

Приредио тематске блокове

 • Врт: Острвологија / културологија пустих острва (“Поља”, 456/2009)
 • Пусте утопије – културологија напуштених и недоступних простора (“Унус Мундус”, бр.37/2010)

Литература о писцу

Cyberpunk

 • Зоран М.Мандић, ”О западњачком сну”, ”Дневник”, Нови Сад, 12.11.1992.

Претходна књига

 • Зоран М. Мандић, “Вести са границе”, “Дневник”, Нови Сад, 11.06.1997.
 • Никола Тодоровић, “Тако настаје свет”, “Књижевна реч”, Београд, бр.494/495, август 1997.
 • Драгиња Урошевић, “Књига нове осећајности”, “Борба”, Београд, 27.2.1997.

Terra incognita

 • Драгиња Урошевић, ”У тесним временима”, “Борба”, Београд, 22.01.1998.
 • Милутин Лујо Данојлић, “Планета која лебди”, “Дневни телеграф”, Београд, 5.3.1998.
 • Милутин Дјуричковић, “Осећање света”, “Јединство”, Приштина, 5.6.1998.
 • Ален Бешлић, “ Алтум силентиум ” , “Реч”, Београд, бр. 47/48, јул-август 1998.
 • Горан Траиловић, “Светлост у интерзони”, “Свеске”, Панчево, бр.39/40, март 1998.
 • Саша Радоњић, “Ново доба, нове песме”, “Летопис матице српске”, Нови Сад, мај 1998, књ.461, св.
 • Александар Констадиновић, “Обожена цитатност”, ” Књижевност ”, Београд, бр.11/12, 1998.

Terra Marginalis

 • Слободан Владушић, “Маргиналац или маргиналиста?”, “Реч”, Београд, бр.46, јун 1998.

Четири доба

 • Слађана Илић, “Човек лабудове песме”, “Свеске”, Панчево, бр.54-55, септембар 2000.
 • Ђорђе Кубурић, “Књижевне новине”, Београд, бр.1023/1024, 01-15.12.2000.
 • Драгиња Урошевић, ”Поезија као мишљење”, ”Дневник”, Нови Сад, 9.2.2000.

Литаније

 • Александар Б. Лаковић, „Песме о смирењу пред одлазак“, „Градина“, Ниш, бр.27/2008.
 • Никола Живановић, „Општи судови и лични доживљаји“, „Летопис матице српске“, мај 2009, књ.483, св.5
 • Михајло Пантић, „Нишка сцена“, „НИН“, 27.08.2009.

Награде и признања

 • Просветина награда за књигу “Теrrа incognita ” (1997)
 • Награда Бранко Миљковић за књигу “Четири доба” (1999)
 • Печат вароши Сремскокарловачке за књигу “Четири доба” (1999)