Игор Перишић

Игор Перишић

Рођен 1974. у Зрењанину. Дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности (1999); магистрирао (2004) и докторирао (2012) на Филолошком факултету у Београду. Био је уредник за књижевност на Трећем програму Радио Београда, да би од 2005. године, као стипендиста-докторанд Министарства науке, почео да сарађује у Институту за књижевност и уметност у Београду, где је од октобра 2006. стално запослен. Поред четири ауторске књиге, књижевнотеоријске, књижевнокритичке радове и есеје објављивао у часописима Сарајевске свеске, Северни бункер, Пластелин, Арт 032, Књижевна историја, Наслеђе, Лицеум, txt, Анали Борислава Пекића, ПроФемина, Књижевност, Кораци, Улазница, Књижевни магазин, Књижевни лист, Бележница, као и у разним научним зборницима. Члан уредништва међународних научних часописа Књижевна историјаи Филолошке студије. Живи у Београду.

Објављена дела

  • Гола прича: Аутопоетика и историја у Гробници за Бориса Давидовича Данила Киша, Новом Јерусалиму Борислава Пекића и Фами о бициклистима Светислава Басаре, Београд, Плато – Институт за књижевност и уметност, 2007.
  • Увод у теорије смеха: Кратак преглед теорија смеха од Платона до Пропа, Београд, Службени гласник, 2010. (Друго издање 2012.)
  • Утопија смеха: Видови комике и смеха у романима Мртве душе Николаја Гогоља, Уликс Џејмса Џојса и Златно руно Борислава Пекића, Београд, Службени гласник, 2013.
  • Критика и метакритика: Прилози за теорију и историју српске књижевне критике, Београд, Институт за књижевност и уметност, 2014.
  • Женски портрети, Београд, Институт за књижевност и уметност, 2017.

Сопствени преводи

  • Кит Лоу, Нови бесплатни чоколадни секс, Београд, Плато, 2007, превели с енглеског Игор Перишић и Аница Вујновић.

Научни и стручни пројекти

  • “Савремене књижевне теорије и њихова примена” (2006–2010), Институт за књижевност и уметност, Београд.
  • “Културолошке теорије књижевности и српска књижевна критика” (2011–), Институт за књижевност и уметност, Београд.
  • “Књижевност и постсоцијалистичке промене” (2009–2010), Пројекат под покровитељством немачке агенције DAAD и српског Министарства науке, реализован у сарадњи Универзитета „Мартин Лутер“ из Халеа и Института за књижевност и уметност из Београда.
  • „Реинтерпретација жанра женског портрета у српској књижевности и култури“ (2014), постдокторско усавршавање на Универзитету у Нотингему.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail