Српско књижевно друштво стекло је статус репрезентативности 2011. године и у складу са тим додељује статус самосталног/не уметника/це, онако како је то дефинисао Закон о култури.

Право пријављивања на конкурс имају сви заинтересовани/е уметници/е који/е делују у области књижевности, независно од тога да ли су у чланству СКД-а.

Да бисте се пријавили на конкурс потребно је да доставите следећу документацију:

  1. Молбу за стицање статуса самосталног/е уметника/це
  2. Објављене књиге
  3. Копије објављених радова
  4. Биографија и детаљна библиографија
  5. Изводи из критике (опционо)
  6. Видео и аудио документација (опционо)

Наведену документацију можете доставити штампано на адресу Српско књижевно друштво, Француска 7 или на мејл: srpskoknjizevno@gmail.com

Критеријуме за стицање статуса можете погледати у Правилнику о раду комисије за статусна и социјална питања а више о самом статусу у документу О правима и обавезама самосталног/е уметника/це.

За додатне информације можете се обратити на наведену мејл адресу или на телефон 011/2628892.