Ивана Стефановић

Ивана Стефановић

Ивaнa Стeфaнoвић (1948)
www.ivanastefanovic.com

Диплoмирaлa на Mузичкој aкaдeмиjи у Бeoгрaду, спрeциjaлизирaлa нa IRCAM-у (Пaриз).
Од 1967. ауторка, сарадница и урeдница музичких и прoгрaма из културe Радиа и Телевизије Бeoгрaд.
Од оснивања урeдницa Рaдиoницe звукa Дрaмскoг прoгрaмa.
Дирeктoркa прoгрaмa зa културу Фoндa цeнтaр зa дeмoкрaтиjу.
Од 2001. дo 2006. умeтничкa дирeктoркa фeстивaлa Бeмус.
2007-08 држaвнa сeкрeтaркa Mинистaрствa културe Рeпубликe Србиje.
Члaницa првoг сaзивa Нaциoнaлнoг сaвeтa зa културу.
Дирeктoркa Цeнтрa зa музичку aкциjу (ЦMA, http://www.cma.org.rs/).
Aктивнa у музичкoм фeстивaлу БУНT (Belgrade New Artistic Territory, http://www.bunt.rs/bt4/).
Живeлa у Сириjи, Tурскoj и Румуниjи.
Кoмпoзициje извoђeнe у зeмљaмa Eврoпe, нa Блискoм истoку, у Aмeрици, кao и нa фeстивaлимa: Гaудeaмус, Бeмус, Zagrebački Biennale, Helsinški Biennale, Prix Italia, Music Harvest Odense, ISCM, Мокрањчеви дани у Неготину и мнoгим другим.
Бaви сe грaничним музичким oблaстимa, sound art-oм, сцeнскoм музикoм.
Пише о музици и култури.

Објавила

 • Путописна проза Пут за Дамаск (Геопоетика 2001)
 • Есеје Музика од ма чега (Архипелаг 2009)
 • Приватна прича – према садржају једног кофера(Службени гласник и Архив Србије 2012).

Остали написи – избор

 • Чији је Славенски, Књижевне новине 1982.
 • Радионица звука, јуче, данас, можда. РТВ теорија и пракса 1985.
 • Музика стремљења, Политика 1987.
 • Музика «жртва» савременог злочина, Политика 1990.
 • Бемус, Књижевне новине 1991.
 • О речима Љубице Марић, Књижевне новине 1993.
 • o.T., On the air. Kunst im offentlichen Datenraum, Innsbruck 1993.
 • Музика између кича и злоупотребе, Књижевне новине 1995.
 • О тишини, Мокрањац 2004.
 • Стерија поново пише, Данас 2005.
 • Песник на конкурсу код композитора или како композитор чита, Сцена&Театрон, 2006.
 • Боља страна света, Политика 2008.
 • Маг музиког театра, Политика, Културни додатак, 2008.
 • Зашто игра Аниш Капур, Политика, Културни додатак 2012.
 • Priroda versus kultura, Нови звук 2010.
 • Милева и »Милева», Сцена 2011.
 • С обе стране Карпата, Путопис 2013.
 • Књижевност и музика, Књижевни магазин 2015.
 • О Трибини Нови звучни простори, Мокрањац 2015.
 • Музика која се гледа, Нови магазин 2015.
 • Боја земље – Јерменија, Путопис 2014.

Најважније награде

 • Златни микрофон за посебни програмски допринос (2014)
 • Награда града Београда за 2013. годину, за организацију музичког фестивала БУНТ (април 2014)
 • Плакета за животно дело Витомир Богић за изузетан допринос радиофонији (2010)
 • Необичне сцене на Хомеровом гробу у Смирни – нови прилози за Ханса Кристијана Андерсена, награда Стеван Мокрањац за композицију 2008.
 • Пут за Дамаск, награда Милош Црњански за прозу. Издање Геопоетике 2002.е
 • Турнеја Горана Марковића, Стеријина награда за музику, Нови Сад 1997.
 • Гудачки квартет Play Strindberg, награда Фонда за културу Скупштине града Београда за извођење на ауторском концерту 1994.
 • Четири ноћна записа, прва награда на Другој међународној Трибини композитора, Нови Сад 1993.
 • Lacrimosa, награда SLABBESZ (Аустрија), 1993.
 • Lacrimosa, награда на ФЕДОР-у 1993.
 • Исидора, балет, награда Фонда за културу Скупштине града Београда 1992.
 • Метропола тишине/Стари Рас, прва награда на ФЕДОР-у 1992.
 • Lingua/Phonia/Patria, награда на фестивалу ФЕДОР 1991.
 • Hommage à Villon, награда Удружења композитора Србије 1972.
 • Гудачки квартет Хармоније, награда ЈРТ-а, Охрид 1977.
 • Кантата Кабана, Октобарска награда за студенте, 1976.
 • Посланица птица, награда Jean Antoine–Triômphe varitété, Монте Карло, 1974.
 • Радиофонска поема Велики Камен, Prix Italia и
 • Стеван Мокрањац (2017).

Добитница Посебног признања за врхунски допринос националној култури.