Јасмина Топић

Јасмина Топић

Рођена је 4. августа 1977. Завршила гимназију “Урош Предић” у Панчеву и Филолошки факултет Универзитета у Београду, на групи за српски језик и књижевност. Као ученица 4. разреда гимназије била је финалиста средњошколског републичког конкурса “Десанка Максимовић”, па од тада креће у интензивно бављење књижевношћу. Бавила се и новинарством последњих осам година, пре свега као сарадница и новинарка недељника “Панчевац”, али и словеначког “Дневника”. Од 1998. године уређује Зборник поезије и кратке прозе младих са простора бивше Југославије “Рукописи”, чији издавач је панчевачки Дом омладине, такође је у уредништву кварталног уметничког магазина “Квартал” Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчева. Пише поезију, повремено прозу и књижевну критику.
Године 2003. учесница је 11. бијенала младих уметника Европе и Медитерана у Атини, у организацији БЈЦЕМ-а, а 2006. финалиста је стипендије Централноевропске иницијативе и књижевног фестивала “Виленица”. Прву књижевну стипендију, “Мило Дор”, добила је од аустријског Култур Контакта 2008. године, те је провела два месеца у Бечу. Поред књижевности, бавила се помало и позориштем, а интересује се и за мултимедијално презентовање поезије. У протеклих неколико година била је учесница бројних необичних песничких перформанса и два самостална мултимедијална пројекта представљања ауторских књига поезије. Видео-презентацију књиге “Тиха обнова лета” у форми ДВД-ја, као поетских стихова, направила је 2008. године, а неки се могу погледати на сл. адреси. Такође, књиге у ПДФ формату могу се преузети на приручном сајту Гугла. Потпредседница Управног одбора Српског књижевног друштва.

Објављена дела

 • Сунцокрети. Скица за дан, поезија, Заједница књижевника Панчева, 1997.
 • Пансион, Метаморфозе, поезија, Центар за стваралаштво младих, Београд, 2001, награда Матићев шал
 • Пројекат Кортасар, проза, група аутора, уредник Васа Павковић, Повеља, Краљево, 2003.
 • Романтизам, поезија, Народна књига – Алфа, Београд, 2005.
 • Тиха обнова лета, поезија, Повеља, Краљево, 2007.

Интервјуи урађени за књижевне часописе

 • Тигран Ђокић, Мој сан се остварио, часопис, Трећи трг, – Год. 1(и.е.2), св. 2 (2005), стр.80-84, интервју радила Јасмина Топић
 • Сандра Нешовић, Прошлост у облику дрвета, часопис, Трећи трг, – Год. 1(и.е.2), св. 2 (2005), стр 119-122, интервју радила Јасмина Топић
 • Јелена Ангеловски, Битно је какав поглед на књижевност имамо, часопис Трећи трг, – Год. 1(и.е.2)св.2 (2005), стр. 172-176, интервју радила Јасмина Топић
 • Ана Сеферовић, Моја поезија никад није била за фиоку, часопис Трећи трг – Год. 1(и.е.), св.2 (2005), стр. 221-223, интервју радила Јасмина Топић

Песме и приповетке објављене у периодици (селективно)

 • Топић, Јасмина: Вече у опери / Светлица, часопис Улазница, 1997.
 • Топић, Јасмина: Лавиринт / Предуслов, стр.579, часопис Књижевна реч – 28.506(1999), стр. 34.
 • Топић, Јасмина: Седам лирских рефлексија, часопис Свеске – Год. 10, бр. 44 (1998), стр. 71-74.
 • Топић, Јасмина: Лавиринт, часопис Књижевни магазин, – Год. 2, бр. 15(2002), стр. 44.
 • Топић, Јасмина: Вожња, часопис Трећи трг – Год. 1, св. 1 (2005), стр. 16-17.
 • Топић, Јасмина: Слутња зиме II , часопис Књижевни магазин, – Год. 5, бр. 51 (2005), стр. 16-17
 • Топић, Јасмина: Дневник замишљеног путовања, часопис Трећи трг, Год. 1(и.е.2), св. 2(2005), стр. 75-77
 • Топић, Јасмина: И море полако одлази…, часопис Београдски књижевни часопис, – Год. 2, бр. 4 (2006), стр. 33-36
 • Топић, Јасмина: Остале деликатне ствари, часопис Београдски књижевни часопс, – Год. 5, бр. 15 (2009), стр. 25-29
 • Топић, Јасмина: Ово је за мене лек, часопис Улазница – Год.37, бр.188 (2003), стр. 16.
 • Топић Јасмина: О пловидби која се није догодила, часопис Летопис Матице српске, Год. 182. књ. 477, св. 1/2(јан-феб. 2006), стр. 42-43.
 • Топић Јасмина: О том простору, часопис Квартал, – Бр. 5 (2006), стр.23.
 • Топић Јасмина – автор: Путрле, Јана – превајалец, Песми: ревија Литература. – Летн. 18. шт. 183/184 (сеп./окт. 2006), стр. 185-191, Љубљана, Словенија
 • Топић Јасмина – author //Недељковић Живорад – author //Вукићевић Даница – author //Јовановић, Драган Данилов – author //Карановић, Војислав – author //Илић, Дејан – author //Милошевић Ненад – author // Радојчић Саша – author //Кнежевић Марија – author //Јеленковић Саша – author //Шапоња, Ненад – author //Блашковић Ласло – author //Ваљаревић, Срђан – author //Ристовић, Ана – author //Алексић, Дејан – author //Јовановић, Дејан – author //Сеферовић, Ана – author //Божовић Гојко – compiler : Антологија: савремено пјесништво Србије: Сарајевске свеске, – Но.15/16 (2007), стр. 221-272, : Српска књижевност – Поезија – Антологије, Сарајевске свеске, Сарајево, БиХ

Критике и прикази мојих књига за новине и књижевне часописе (селективно):

 • Николић, Јелена, Слалом кроз значења, Панчевац, бр. 3914, стр. 11, 2002.
 • Ангеловски, Јелена, Херменеутика заставица, Квартал, бр. 004, стр. 68, 2005.
 • Бешић, Ален, Емотивни меандри речи, Политика, културни додатак, година XLVII , бр. 18, август 2005.
 • Свирац, Јована, Кроз измаглицу бављења собом, Панчевац, бр. 4230, стр. 10, 2008.
 • Брадић, Стеван, Потрага за белином, Поља, година LIII , бр. 450, стр. 54, 2008.

Критике и прикази о другим ауторима и књижевним часописима (селективно, без приказа за дневне и недељне новине)

 • Топић, Јасмина: На Трећем тргу лево од (да)нас: Трећи Трг. – Год. 1, св 1 (2005), стр. 135. текст
 • Топић, Јасмина: Време обнове језика: Про Фемина, Год. 10, бр. 35/36 (2004), стр. 219-220, Милићев Јасна (20в) – Башта модре кише, критика књиге
 • Топић, Јасмина: Поезија обликована сазревањем: Књижевни магазин, Год. 6 бр 55/56 (2006), стр. 38-39, текст
 • Топић, Јасмина: Далекосежна опомена историје: Књижевни магазин, – Год. 6, бр. 60/61 (2006), стр. 37-38, Ротар, Немања (1972-) – Нетрпељивост, критика књиге
 • Топић, Јасмина: Страховник: Београдски књижевни часопис, – Год. 3, бр. 6 (2007), стр. 88-191: Ристовић Ана, Око нуле, критика књиге
 • Топић, Јасмина: Генерације одабраних, Квартал, Бр. 3 (2004), стр. 63-64, текст
 • Топић, Јасмина, Папић, Срђан – аутори: Космос – море уметности: (лице и наличје): Квартал, – Бр. 1 (2003), стр. 72-75: Бијенале младих уметника Европе и Медитерана (11; 2003), текст
 • Топић, Јасмина: Поетска гравитација: Квартал, – Бр. 3 (2004), стр. 65-66, текст
 • Топић Јасмина: Кућа чека издалека: Квартал, – ISSN 1451-6772. Год. 3, бр. 4 (лето 2005), стр. 71, Параушић, Момчило (1934-) – Сува суза, критика књиге
 • Топић, Јасмина: Сличице души сличне: Квартал, – Год. 3, бр. 4 (лето 2005), стр. 70: Уљаревић Јованка – Маскенбал протеза, критика књиге
 • Топић, Јасмина: Какаизам: Квартал, – Год. 3, бр. 4 (лето 2005), стр. 69-70, Младеновић Драгана – Распад система, критика књиге
 • Топић, Јасмина: Сложена романескна конструкција: Квартал, – Бр. 5 (2006), стр. 76: Ротар Немања – Нетрпељивост, критика књиге
 • Топић, Јасмина: Затима, све ишчезава: Поља,- Год. 53, бр. 449 (јан-феб. 2008), стр. 132-135: Милорадовић, Петар, Колонија, критика књиге
 • Топић, Јасмина: 500 за Соњу: мртва природа са рамом: Квартал – бр. 9/10 (2008/2009), стр. 126-127: Савић Соња (1961-2008) – У успоменама. текст
 • Ћирић Томислав – аутор, Топић, Јасмина – писац рецензија: Габровница кроз 10 деценија двадесетог столећа: представљена речима и сликама, Габровница, Панчево: (б.и.), 2005, Габровница, село – Историја – 1900-2000
 • Топић, Јасмина: У круговима приче, часопис Повеља – Год. 39, бр. 3 (2009), стр. 174-177