Клара Скерлић: МОЈ ЖИВОТ СА ЈОВАНОМ СКЕРЛИЋЕМ

Мемоари:

Клара Скерлић: МОЈ ЖИВОТ СА ЈОВАНОМ СКЕРЛИЋЕМ

Четвртак, 16. септембар у 19 сати

Српско књижевно друштво, Француска 7

 

Разговарају:

Славица Гароња,

Драгана Вукићевић

Уређује и води: Мирјана Митровић

„Скерлићева епоха тражила је много више снаге но нежности; то је исто тако много више била епоха великих личности, епоха „џинова“; и они су исто тако створили дело за које се данас зна.“

Више од 80 година од настанка, мемоари Кларе Скерлић, супруге Јована Скерлића, први пут су интегрално објављени у књизи коју је приредила Славица Гароња, а издала Академска књига. Осим мемоара, који бацају занимљиво светло на приватну страну „оца новије српске књижевности“, књига садржи и обиман пропратни рад Славице Гароње.

Пратећи причу о настанку рукописа, Гароња скицира портрет Швајцаркиње Кларе Скерлић, која је противно вољи породице, после удаје 1903. године дошла у „мало познату Србију“. На основу сачуване преписке између Кларе и Живомира Младеновића, на чију иницијативу је она и приступила писању мемоара, Славица Гароња скицира портрет образоване жене, која се ипак мора уврстити „у још неосвешћене женске гласове у тадашњој јавној сфери“.

Оригинални рукописи мемоара и писама чувају се у породичној заоставштини Живомира Младеновића, а за објављивање их је великодушно уступила његова ћерка Јелена Раковић.

 

Dejan Simonovic