Љиљана Ђурђић

Љиљана Ђурђић (1946–2021)

Рођена 1946, преминула 2021. у Београду. Матурирала у Првој београдској гимназији. Дипломирала Светску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Радила у Народној библиотеци Србије на месту Начелника Издавачке делатности НБС. Била је уредник Српске ретроспективне библиографије. Покренула је библоитеку Жива прошлост и потписала преко 200 издања НБС. Била је колумниста дневног листа Данас (2000-2002) и недељника Европа (2005-2006). Једна је од оснивачица и уредница часописа за женску књижевност и културу ПроФемина (1995 – 2010).

Збирке поезије

 • Шведска гимнастика, КОС, 1977;
 • Оглед далматинског биља и други предели, Матица српска, 1980;
 • Преобиље/Нула, Просвета, 1991.

Збирке приповедака

 • Како сам љубила Франца Каспара, Рад,1986;
 • Слике из претходног живота, Филип Вишњић,1997;
 • Стадијум огледала, Рад, 2004;
 • Сви на крају кажу мама, Агора, 2009.
 • Силва Југословенка, Агора, 2016.

Збирке есеја и колумни

 • Beograd by my mind, Рад, 1995;
 • Удри кравицу, Самиздат, Б92, 2001;
 • Пресвлачење Но 5102000, ЦУПС, 2003;
 • Fool memories, Београдска мануфактура снова, 2004;
 • Нек цркне свет, Браничево, Пожаревац, 2012.

Приредила антологије и изборе

 • Избор из поезије Данице Марковић Песме о алхемијском покушају, Дечје новине, 1989;
 • Милош Црњански Бока Которска, НБС, 1997;
 • Женски континент, Антологија савремене српске женске приче, Просвета, 2004;
 • Песме о библиотеци, НБС, 2003.

Награде и признања

 • Плакета Народне библиотеке Србије за укупан рад 1984.
 • Награда БИГЗ-а за превод књиге Рани одлазак Силвије Плат.
 • Награда Стеван Сремац за књигу приповедака Сви на крају кажу мама за 2009. годину