Милета Продановић

Милета Продановић

Рођен у Београду, студирао архитектуру и сликарство. Усавршавао се у Лондону, излагао (од 1980) на више самосталних и групних изложби у Србији, бившој Југославији и Европи. Излаже од 1980. године, а текстове о ликовним уметностима, прозу и публицистичке текстове објављује од 1983. године. Био је стални ликовни критичар Књижевне речи, Књижевних новина и Борбе, и члан редакције неколико часописа. Био је један од оснивача „Београдског круга“, удружења независних интелектуалаца. Ради као ванредни професор на Факултету ликовних уметности у Београду. Учествовао је на више међународних симпозијума из области студија културе. Ожењен је и има ћерку. Члан УЛУС-а, ПЕН-а, AICA-а (међународна асоцијација ликовних критичара).

Објављена дела

 • Вечера код Свете Аполоније, Књижевна омладина Србије, 1984.
 • Нови Клини, Филип Вишњић, библиотека „Албатрос“, 1989.
 • Путописи по сликама и етикетама, ИП „Матица српска“, 1993.
 • Пас пребијене кичме (фуга за један глас), „Плато“, 1993.
 • Мијазма, песме, Књижевна општина Вршац, 1994.
 • Небеска опера, Време књиге, 1995.
 • Плеши чудовиште на моју нежну музику, Стубови културе, 1996.
 • Црвена марама, сва од свиле, Стубови културе, 1999.
 • Ово би могао бити ваш срећан дан, 2000.
 • Око на путу (путописни фрагменти), Форум писаца, 2000.
 • Старији и лепши Београд, Стубови културе, 2001.
 • Врт у Венецији, Стубови културе, 2002.
 • Елиша у земљи светих шарана, Стубови културе, 2003.
 • Колекција, Стубови културе, 2006.
 • Агнец, Стубови културе, 2007.
 • Поворка чудеса (путописни фрагменти), 2008.
 • Хермелин (изабране приче), Стубови културе, 2009.
 • Ултрамарин (и Ултрамарин encore), Стубови културе, 2010.
 • Рука, боја, храм (у коауторству са Светланом Пејић), Службени гласник, 2010.
 • Транзициона галантерија, Градска народна библиотека Зрењанин, 2011.
 • Аркадија, Архипелаг, 2013.
 • Витилиго, Архипелаг, 2014.

Преведена дела

 • Baila, Monstruo, a l Son de mi Tierna Musica, prev. na španski J.Popović, izd. Littera, Barcelona, Colleccion Narrativa, 384 str.
 • Сад у Венецiï, prev. na ukrajinski Natalija Bilik, Vsesvit, žurnal inozemnoi literaturi, 09 5-6 (965-966), Kijev 2009
 • OKO WĘDROWCA, прев. на пољски Magdalena Petrińska, едиција Meridijan, Pogranicze, Сејни 2008.
 • KERT VELENCEBAN, прев. на мађарски Csordás Gábor, изд. Harmattan Kiadó, Budapest 2012.
 • УЛЬТРАМАРИН, прев. на украјински Људмила Недашкивска, изд. Темпора, Кијев 2013.
 • ГРАДИНА ВЪВ ВЕНЕЦИЯ, прев. на бугарски Русанка Љапова, изд. „Ерго”, Софија 2013.
 • ULTRAMARINЕ, prev. na engleski Christina Pribichevich Zorić, izd Geopoetika (Serbian Prose in Translation), Beograd 2014.
 • ÇA POURRAIT BIEN ÊTRE VOTRE JOUR DE CHANCE (Un livre collatéral et absolument politiquement incorrect), prev. na francuski Chloe Billon, izd. Intervalles, serija Semaphores, Paris 2014.
 • АРКАДIЯ, prev. na ukrajinski Katerina Kalitko, izd. Tempora, Kijev 2015.
 • УЛТРАМАРИН, prev. na makedonski Aleksandar Prokopiev, izd. Magor, Skopje 2015.
 • и низ појединачних прича и текстова у различитим часописима

Антологије и избори

 • Антологија српске прозе постмодерног доба ( приредио Александар Јерков ), изд . Српска књижевна задруга , Београд 1992. стр . 412
 • Нова ( постмодерна ) српска фантастика ( приредио Сава Дамјанов ), изд . ” Радионица SIC”, Београд 1994. стр . 167
 • Антологија београдске приче (I-II), (приредио Александар Јерков ), изд . ” Време књиге “, Београд 1994. II – стр . 543
 • Антологија српске приповетке (1945-1995) (приредио Михајло Пантић ), изд . Завод за уџбенике и наставна средства , Београд 1997. – стр .372
 • Београд , антологија прича (приредио Васа Павковић ) изд . Прометеј , Нови Сад 1997. – стр . 165
 • На трагу – Српска крими прича (приредили Васа Павковић и Дејан Илић ), библиотека РЕЧ , изд . Књижара ‘ Прота Васа , Панчево 1998. – стр . 190
 • Мала кутија – Најкраће српске приче XX века ( приредио Михајло Пантић ), изд . Југословенска књига , Београд 2001.
 • Пројекат Сингер – ( приредили Васа Павковић и Михајло Пантић ), изд . Прометеј , Нови Сад 2001. – стр . 111
 • Свет око нас, Eвропски градови у новој српској приповеци ( приредио Гојко Божовић ), изд . Архипелаг , Београд 2009. стр . 87
 • The Prince of Fire – An Anthology of Contemporary Serbian Short Stories (Edited by Radmila J. Gorup and Nadežda Obradović), University of Pittsburgh Press, 1998. str. 343 (превод Стивен М. Дики)
 • The Man Who Ate Death – An Anthology of Contemporary Serbian Stories, Selected by Mihajlo Pantić, Serbian PEN, Beograd 2003. str. 282-288 (превод Срђан Вујица)
 • Casablanca Serba, Raconti di Belgrado (a cura di Nicole Janigro), I Canguri/Feltrinelli, Milano 2003, str. 212
 • Nouvelle prose serbe – Textes reunis par Mirjana Avramovic-Ouakinne et Aleksandar Gatalica, Editions L’Age d’homme, Petit bibliotheque Slave, Paris 2004
 • Antologija serbskoj postmodernoj fantastiki (приредио Сава Дамјанов) izd. Literaturna agencija PIRAMIDA. L’viv 2004. str. 210-220
 • Little Box, An Anthology of Twentieth Century Serbian Short Short Stories, selected by Mihajlo Pantić, translated by Alice Copple-Tošić, ed. Serbian PEN, Belgrade 2007.

Награде и признања

 • Књижевна стипендија из фонда „Борислав Пекић“ – 1996.
 • Bvlgarica, регионална награда на 1. натјечају за необјављени рукопис (Загреб) – 2000.
 • Награда града Београда за књижевност и преводно стваралаштво – 2003.
 • „Златни сунцокрет“, Виталова награда за најбољу књигу у 2007. – 2008.
 • Награда Стеван Пешић – 2011.
 • поред ових награда добио је низ признања у области ликовних уметности међу којима су најзначајније Награда из фонда САНУ „Иван Табаковић“ (1996), Награда на 40. Октобарском салону (1999) и награда „Сава Шумановић“ (2006) као и награда „Лазар Трифуновић“ за ликовну критику (1993).

Научни и стручни пројекти

Од 1980- године излагао више пута самостално и на групним изложбама на простору некадашње Југославије, у Европи и Сједињеним Америчким Државама.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail