Милош Латиновић

Милош Латиновић

Рођен је 23. септембра 1963. године у Кикинди. Основну и средњу школу завршио у Кикинди, а Факултет политичких наука у Београду. Завршио мастер студије и дипломирао са темом “Стеријино позорје и позоришни живот Србије 0д 1956 до 2009. године”. Радио као новинар у листу Комуна, те Радио Кикинди , и на телевизији Б Плус, а сарађивао у бројним листовима и часописима у Србији. Од 1999. године радио као директор Народне библиотеке “Јован Попови ћ ” у Кикинди, а потом од 2003. године као директор Народног позори ш та у Кикинди. Од јуна 2008. године ради као заменик председника општине Кикинда, те као члан већа задузен за културу и медије. Живи и ради у Кикинди.

Објавио је 14 књига и преко сто књижевних прилога у периодици и дневним листовима.

Објављена дела

 • Књига камења и сећања – приче Крловови 1993. Сремски Карловци,
 • Панонски карусел – драма
 • Историјски архив , 1994. Кикинда,
 • Гозба и друге приче – приче – НБ Јован Поповић, 1995. Кикинда,
 • Случај виолинисте – роман – Просвета, 1996. Београд,
 • Приче ветрова – роман у девет прича – два издања у Србији Чигоја штампа 1997. Београд и Прометеј , 2000. Нови Сад, а преведен је и на румунски језик и об ј ављен у и з давачкој кући Хестија, Темишвар 2010. године,
 • Записи из године томахавка – дневничке белешке – Чигоја штампа 1999. Београд ,
 • Шекспиров клијент – роман – Стилос, 2002. Нови Сад, друго издање 2010. гоdине Банатски културни центар, Ново Милошево,
 • Ђавољи трилер – роман – Стилос 2003. Нови Сад,
 • Црњански или Паyадор – драма – Cyrtodelfus , 2005. Кикинда,
 • Мурали – приче – Народна књига, 2006. Београд,
 • Џелат у рају – роман – Стилос, 2007. Нови Сад,
 • Седам малих књига – поетске прозе, Повеља Краљево 2009. године,
 • Кофер за излизане крпе и подеране реченице – приче, Банатски културни центар Ново Милошево 2010. година,
 • До последњег (уз)даха – есеји, Адреса Нови Сад, 2010. године,
 • Звезде и острва, Геопоетика, Београд, 2012. године.

Објавио је прозне радове у неколико зборника и тематских књига попут Пројекат Кортасар и Citadelа. doc – проза у четири руке (двојезично српски – мађарски са сегединским књижевником Михалом Лакатушем) а приче су му заступљене у Малој кутији – антологији најкраћих прића српских писаца, као и зборнику Кикиндска кратка прича XX века.

Објављене су му и драме: Маске вавилонске , у часопису Театрон , Позоришни музеј Србије, Београд, Солдатуша, Кораци, Крагујевац, као и низ прозних текстова и есеја – у Златној греди, Нови сад, Књижевним новинама, Београд Пољима, Нови сад, Повељи, Караљево, Улазници, Зрењанин, Летопису матице српске, Нови Сад и другим.

На сцену у професионалним позориштима су му постављене две драме: Панонски карусел и Црњански или Паyадор – обе у Народном позоришту Кикинда

Од 1997. године редовни је сарадник листа Кишобран , који на српском језику излази у Ванкуверу – Канада, где је био уредник додатка за књжевност (Рукописи), а сада има своју рубрику Повремени дневник.

Прозни текстови преведени су му на енглески, мађарски, словачки, словеначки, македонски и румуски језик.

Роман Џелат у рају проглашен је за књигу године од жирија Друштва књижевника Војводине, за 2008. годину.

Заједно са проф.др. Јовицом Тркуљом и Бранком Љубојом, оснива стручно – теоријски симпозијум Кикиндски дијалози. И активно учествује у раду скупа.

Награде

 • Награда Стеван Пешић за 2012. годину за роман Звезде и острва.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail