Милосав Тешић

Милосав Тешић

Милосав Тешић (Љештанско код Бајине Баште, 1947), песник, есејист, лингвист. Дипломирао је и магистрирао на Филолошком факултету у Београду. Ради у Институту за српски језик као уредник Речника српског књижевног и народног језика. Живи у Београду. Члан је САНУ.

Књиге песама

 • Купиново, БИГЗ, Београд, 1986.
 • Кључ од куће, Матица српска, Нови Сад, 1991.
 • Благо Божије (изабране и нове песме), Време књиге, Београд, 1993.
 • Прелест севера, Просвета, Београд, 1995.
 • Прелест севера, круг рачански, Дунавом, Просвета, Београд, 1996.
 • Круг рачански, Дунавом (посебно издање), Просвета, Београд, 1998.
 • Изабране песме, Нолит, Београд, 1998.
 • Седмица, Српска књижевна задруга, Београд, 1999.
 • Бубњалица у пчелињаку, Градска библиотека Чачак, 2001.
 • На станишту брезових дедова, лирски записи, Повеља, Краљево.
 • Најлепше песме Милосава Тешића
 • Млинско коло, Завод за уџбенике, Београд, 2011

Награде и признања

 • Змајева,
 • Дисова,
 • Жичка хрисовуља,
 • Печат вароши сремскокарловачке,
 • Награда критичара Борбе за књигу године,
 • Милош Црњански,
 • Змај Огњени Вук

У својој првој књизи (Купиново) Тешић поетски активира стварна и симболичка значења српских топонима, у другој (Благо божије) силази у лично и колективно искуство да би поетски дочарао свет свог детињства и скрајнуте елементе српске културе, а у Прелести севера…, својеврсном роману у стиховима, опевао је Велику сеобу и прелом у култури српског народа на прелазу 17. и 18. века, док у је Седмици опевао стварање света.
Тешић у српску поезију враћа и ревитализира старе поетске облике српско-византијског певања – канонске песме, кондак, стихиру, светилан, те рондо, рондел и глосу из уметничке лирике. Као врхунски версификатор, обновитељ је јампске стопе у српској поезији и доносилац великог и разноврсног лексичког блага.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail