Наталија Лудошки

Наталија Лудошки

Рођена је у Перлезу 1966. године, историчар књижевности, есејист, књижевни критичар.

Дипломирала је на Катедри за југословенску књижевност и српскохрватски језик новосадског Филозофског факултета 1990. године. На истом Факултету магистрирала је одбранивши тезу Књижевна критика у делу Слободана Јовановића (2003), и докторирала дисертацијом Књижевнокритичко и научно дело Младена Лесковца (2012).

Објављена дела

  • Слободан Јовановић као књижевни критичар, Издавачка агенција „Венцловић”, Нови Сад, 2008.
  • O Младену Лесковцу: огледи, чланци, преписка, Алтера, Београд, 2011.
  • Књижевна огледања Младена Лесковца над писцима савременицима, Орион спирит, Сремска Каменица – Нови Сад, 2015.
  • Скица за књижевни лик Слободана Јовановића, Центар за српске студије, Бања Лука 2019.
  • Пут смисла: одабране књижевне критике, Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, Зрењанин 2021.

Приређивачки рад

  • Младен Лесковац, Избор из дела, приредила Наталија Лудошки, Орион спирит, Нови Сад 2017;
  • Преписка Светозара Петровића са загребачким колегама, приредиле Наталија Лудошки и Радмила Гикић Петровић, Академска књига, Нови Сад 2017. 
  • Prepiska Svetozara Petrovića sa zagrebačkim kolegama II, priredile Radmila Gikić Petrović i Natalija Ludoški, Akademska knjiga – Fondacija  „Legat Svetozara Petrovića, Novi Sad 2019.
  • Није ми свеједно с ким разговарам, Neopress design&print (Библиотека Разговори), Београд 2020.
  • Николај Тимченко, Изазови и искушења критичке речи: прикази, осврти, записи, Задужбина „Николај Тимченко“, Народна библиотека “Радоје Домановић” Лесковац, Лесковац 2020.

Члан је Српског књижевног друштва и члан сарадник Матице српске. Предаје Српски језик и књижевност у Зрењанинској гимназији. Живи у Новом Саду.