Небојша Ћосић

Небојша Ћосић

Рођен 15.10.1958. године у Ивањици. По завршетку средње школе, уписао групу за југословенску и општу књижевност на Филолошком факултету у Београду где је дипломирао 1982.године и стекао звање професора југословенске и опште књижевности. У настави радио у континуитету од 1983. до 1988. Упоредо са студирањем и радом у настави, бави се и књижевним радом: писањем прозе и књижевном критиком. Повратком у Београд 1988. ради на заменама у градским школама, у Библиотеци града Београда (1993-1995), а од 1. 1. 1998. је у статусу слободног уметника – књижевник. Прозу и књижевну критику објављује у књижевној и библиотечкој периодици. Члан редакције Новина београдског читалишта. Живи од тог хонорарног рада, писања, повремених лекторских и коректорских послова, продаје књига.

Књиге прича

 • Приче о смрти (КОС, Београд, 1987)
 • Туђе небо (БИГЗ, 1991)
 • Несаница (1993)
 • Утопије и пијавице (КД Свети Сава, 1994)
 • Деца велеграда (КОС, Београд, 2005)
 • Рађање песника (Књижевно друштво Свети Сава, Београд, 2011)
 • Где је мој Петрарка (2015)
 • Изабране приче – 1. део (2016),
 • Фантастична путовања – изабране приче 2. део (2017).

Романи

 • Месечево насеље (Нолит, 2002)
 • Лула (Стубови културе, 1999)
 • Бумеранг (КД Свети Сава, 2006)
 • Лингвиста и околина (2018).

Приређене књиге:

 • Свети Сава – легенде и приче (1993, коаутор са Томиславом Тошићем),
 • Књига о Светом Сави (1996, коаутор са Јованом Пејчићем и Станишом Нешићем).

Антологије и избори – домаћи

 • А где си ти – кратка прича Полимља (Полимске новине, Пријепоље, 1994, приредио Самир Садиковић)
 • Најлепше приче српских приповедача 2. део (Центар за културу Рашка, 1997, приредио Мирољуб Јоковић)
 • Мала кутија – најкраће српске приче 20. века, (Југословенска књига, Београд, приредио Михајло Пантић)
 • Небо језика – антологија младеновачке прозе (Библиотека Деспот Стефан Лазаревић, Младеновац, 2002, приредио Душан Стојковић)
 • Лексикон Божјих људи (Службени гласник, Београд, 2009, приредили Славољуб Марковић, Васа Павковић)

Ауторске антологије и избори

 • Свети Сава – легенде и приче, (зборник, Књижевно друштво Свети Сава, Београд, 1993, коауторство са Томиславом Тошићем
 • Књига о Светом Сави, (зборник, Књижевно друштво Свети Сава, 1994, коауторство са Јованом Пејчићем и Станишом Нешићем )