Санда Ристић Стојановић

Санда Ристић Стојановић

Рођена у Београду ( 1974 ). Дипломирала филозофију на Филозофском факултету у Београду. Завршила мастер студије етике на матичном одсеку филозофија. Била је уредник у издавачкој кући “Белетра”. Ради као гимназијски професор и професор у приватним средњим школама.

Објавила низ филозофских есеја у зборницима Естетичког друштва Србије (филозофски есеји у следећим зборницима Естетичког друштва Србије : Утицај естетике на уметност, Естетика и образовање, Проблем креативности, Проблем укуса, Криза уметности и нове уметничке праксе, Проблем форме, Homo aestheticus, Естетска култура, Естетско и стварно …). У књизи „ Естетика у доба антиуметности“ филозоф Сретен Петровић анализирао је на стр. 411- 413 један њен текст.

Објављене књиге

  • Ноћ је праштање своје, Нови Сад: Светови, 2000.
  • Свитање је лет боје, Вршац: Књижевна општина Вршац, 2007.
  • Ноћи наше, услуга, Вршац: Књижевна општина Вршац, 2008.
  • Тишина разликује светлости, Вршац: Књижевна општина Вршац, 2010.
  • Облачна птица, Вршац: Књижевна општина Вршац, 2011 .
  • Годишња добра речи, Адреса, Нови Сад, 2012.
  • Из сенке стиха, Граматик, 2012. ( група аутора )
  • Измишљотина ватре – Санда Ристић-Стојановић, Граматик, 2013.
  • Четвртина апсурда, Граматик, 2017.
  • Авангардност вечности, Граматик, 2018
  • Осматрачница XXI века, Пресинг (едиција Под пресом), 2019
  • Прековремене речи XXI века, Граматик, 2019
  • Озбиљне песме XXI века, Драслар, 2019
  • Нерви времена XXI век, поезија, Драслар, 2020
  • Хитре речи XXI века, поезија, Граматик, 2020 (библиотека Авангарда)

Антологије, Енциклопедије, Лексикони – САНДА РИСТИЋ СТОЈАНОВИЋ

 • Антологија савремених песника 21. века (Yames Joyce на Медитерану), ЗК, 2018.
 • Авангарде ће увек постојати – песници особених поетика – почетак двадесетпрвог века, Граматик, 2018.
 • Антологија новије српске поезије – последња деценија двадесетог и прва двадесетпрвог века, приредила Андреа Беата Бицок, Граматик, 2018.
 • Појмовник риме 2 (са примерима из српске поезије), Милосав Ж. Чаркић, Београд
 • Арт ребел 21 / Љубав, револуција, револуционарно ( 2000 – 2020) – лирска авангардна  поезија, есејистика, филозофија и естетички текст Сретена Петровића Естетика празнине, Граматик, 2020

Књиге на страним језицима

 • Sanda Ristić Stojanović ( Art – Poesie Poetry ), Драслар, 2019, преводиоци: Љилана Прошић Краковић (француски), Санда Ристић Стојановић (енглески), Соња Асановић Тодоровић (енглески)

Пише и објављује текстове из области естетике и етике.

Члан је и Удружења књижевника Србије и Естетичког друштва Србије.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail