Седамнаеста изборна скупштина СКД-а

СЕДАМНАЕСТА ИЗБОРНА СКУПШТИНА

СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА

У складу са одредбама Статута, сазивам Седамнаесту изборну скупштину Српског књижевног друштва за суботу, 6. октобар 2018. године, са следећим дневним редом:

  1. Избор радног председништва Скупштине
  2. Усвајање новог Статута
  3. Финансијски извештај
  4. Избор нових чланова Управног одбора
  5. Пријем нових чланова СКД-а
  6. Разно

Скупштина ће се одржати у просторијама Српског књижевног друштва у Француској 7, у Београду, са почетком у 12 часова.

Стеван Тонтић

председник Скупштине СКД-а

 

Dejan Simonovic