Слађана Илић

Слађана Илић

Слађана Илић (Краљево, 1974) завршила је Педагошку академију „Петар Петровић Његош“ у Крушевцу. Дипломирала је 26. децембра 1998. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, на студијској групи Српски језик и југословенске књижевности. Магистарски рад Моралистичке идеје у поезији Јована Стерије Поповића одбранила је 8. априла 2005. на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Мило Ломпар). Докторску дисертацију Политички дискурс у приповеткама Радована Белог Марковића (ментор проф. др Добривоје Станојевић) одбранила је 29. септембра 2016. на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Докторску дисертацију Типови фантастике у прози Радована Белог Марковића (ментор проф. др Сава Дамјанов) одбранила је 30. септембра 2016. на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

Радила је као уредник и реализатор културних програма у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу (2000‒2004), као уредник за општа и уџбеничка издања у Издавачком предузећу Креативни центар у Београду (2004‒2011), а од 26. децембра 2011. године ради у Заводу за уџбенике у Београду, као уредник за српски језик и лектиру за основну школу, и, у оквиру вануџбеничких издања, као уредник за белетристику и књижевну теорију.
Била је члан уредништва часописа Градина из Ниша (2001-2004) и Наш траг из Велике Плане (2007‒2008), била је члан жирија за доделу награде „Стеван Сремац“ (2014-2015), а од 2003. године до данас члан је великог жирија Вечерњих новости за књижевну награду „Меша Селимовић“. Била је члан Уређивачког одбора за објављивање сабраних дела Радована Белог Марковића (2013). Приредила је три књиге овога писца (Швапска коса, Лимунација у Ћелијама и Госпођа Олга).

Учесник је бројних славистичких симпозијума у земљи и у иностранству. Члан je Српског књижевног друштва.
Од 2000. године активно пише и објављује књижевну критику, а од 2011. године објављује кратке приче.

Објавила је:

– збирку књижевних критика Нешто се ипак догодило: Огледи о савременој српској прози сезоне 2000–2004. (Агора, Зрењанин 2005),

– збирку прича Женски – у сто техника (Дерета, Београд 2014), која се нашла у ужем избору за Андрићеву награду,

– научну монографију Државна животиња – Политика и људи у причама Радована Белог Марковића (Градска библиотека Лајковац, 2018).