Срба Митровић

СРБА МИТРОВИЋ (1931 – 2007)

Рођен 1931, преминуо 2007. Песник и преводилац..

Књиге песама

 • Метастрофе, Нолит (1972),
 • Опкорачења, Матица српска (1975),
 • Подне на Теразијама (1983),
 • Опис и труње, Просвета (1984),
 • Шума која лебди, Матица српска (1991),
 • Снимци за панораму, Матица српска (1996),
 • Маглине, сазвежђа, Рад (2007).

Приредио антологије

 • Антологија модерне енглеске поезије, Светови (1992),
 • Антологија модерне америчке поезије, Светови (1994),

Награде

 • Ракићева
 • Бранко Миљковић за књигу Снимци за панораму (1996),
 • Змајева (1999),
 • Награда Удружења књижевних преводилаца Србије за животно дело (2001)