Тања Крагујевић

Тања Крагујевић

Рођена у Сенти, 26. октобра 1946. Основну школу, гимназију (Другу београдску, “Иво Лола Рибар”) похађала у Београду. Дипломирала на Филолошком факултету (Група за општу књижевност са теоријом књижевности), 1970, магистрирала 1973. Песник и есејиста. Прву књигу поезије, збирку “Вратио се Волођа”, објавила 1966, у едицији “Прва књига”, Матице српске у Новом Саду, и за њу исте године добила Бранкову награду за поезију. Живи у Земуну. Добитник награде Ђура Јакшић и Милица Стојадиновић Српкиња, за поезију, Милан Богдановић за критику и Исидора Секулић за есејистику. Живи у Земуну.

Поезија

 • Вратио се Волођа. Са фотографијама Стевана Крагујевића. Едиција “Прва књига”. Матица српска, Нови Сад, 1966.
 • Несан. Са графичким прилозима Лазара Вујаклије.Багдала, Крушевац,1973.
 • Студ. Нолит, Београд, 1978.
 • Самица. Просвета, Београд, 1986.
 • Осмејак омчице. КОВ, Вршац, 1993.
 • Дивљи булевар. Рад, Београд, 1993.
 • Мушка срма. Српска књижевна задруга, Београд, 1993.
 • Душа трна. Са цртежима Михаила Ђоковића Тикала. Просвета, Ниш,1995.
 • Осмејак под стражом. КОВ, Вршац, 1995.
 • Аутопортрет, са крилом. Просвета, Београд,1996.
 • Словочувар и словочуварка. Просвета, Београд, 1998.
 • Пејзажи невидљивог. КОВ, Вршац, 2001.
 • Године, песме. Едиција “Повеља”. Библиотека Стефан Првовенчани, Краљево, 2002.
 • Писмо на кожи. Рад, Београд, 2002.
 • Њутнов дремеж. Књижевно друштво Свети Сава, Београд, 2004.
 • Жена од песме. Ков, Вршац, 2006.
 • Плави снег. Ков, Вршац, 2008.
 • Стаклена трава. Изабране песме. Избор и поговор Ненад Шапоња. Агора, Зрењанин, 2009.
 • Ружа, одиста. Изабране песме. Избор и поговор Драгана Белеслијин. Завод за културу Војводине, Едиција добитника награде “Милица Стојадиновић Српкиња”. Нови Сад, 2010.
 • Мотел за збогом. Едиција “Повеља”. Библиотека Стефан Првовенчани, Краљево, 2010.
 • Хлеб од ружа, КОВ, Вршац, 2012.
 • Од светлости, од прашине. Поговор Васе Павковића. Уметничка академија Исток. Књажевац, 2014. Фотографија на корици: Стеван Крагујевић, “Пролаз”.
 • Ефекат лептира. Са поговором Зорана Ђерића. Фотографија на корици: Стеван Крагујевић, „Београде, добро јутро“. Културни центар Новог Сада, 2016.

Изабране песме

 • Сента које више нема. Албум фотоса Стевана Крагујевића, избор стихова Тање Крагујевић. Поводом тристоте годишњице Битке код Сенте. Културно-образовни центар „Турзо Лајош“, Сента, 1997.
 • Стаклена трава. Изабране и нове песме. Приређивање и поговор Ненад Шапоња. (Фотографија на корици: Стеван Крагујевић, Пут кроз равницу). Агора, Зрењанин, 2009.
 • Ружа, одиста. Избор поезије и поговор Драгана Белеслијин. Едиција добитника књижевне награде „Милица Стојадиновић Српкиња“. Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2010.
 • Стаклена трава. Седам песама на седам језика (француски, немачки, грчки, мађарски, италијански, јапански, шпански). Фотографија на корици: Стеван Крагујевић, Пут кроз равницу. Агора, Зрењанин, 2012.
 • Сећање свиле (избор из књиге Хлеб од ружа, на српском, енглеском, француском и шпанском). Поговор Васа Павковић. Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд, 2015.
 • Трн о свили. Изабране песме. Едиција добитника nаграде „Десанка Максимовић“, књига 21. Избор аутора. Задужбинa Десaнка Максимовић и Народнa библиотекa Србије, 2016.

Есеји

 • Митско у Настасијевићевом делу. Библиотека “Аргус”. Вук Караџић, Београд, 1976.
 • Додир пауновог пера. Књига читања. Рад, Београд, 1994.
 • Трепет и чвор. Друга књига читања. Рад, Београд, 1997.
 • Орфеј у теретани. Трећа књига читања. Просвета, Београд, 2001.
 • Божанство песме. Есеји о поезији Миодрага Павловића, Ивана В. Лалића, Александра Ристовића, Србе Митровића, Душана Вукајловића и Ненада Шапоње. Просвета, Београд, 1999.
 • Кутија за месечину. Мали есеји. КОВ, Вршац, 2003.
 • Свирач на влати траве. Есеји о Десимиру Благојевићу, Милошу Црњанском, Васку Попи, Срби Митровићу, Мирољубу Тодоровићу и Николи Вујичићу. Агора, Зрењанин, 2006.
 • Изговорити звезду. Мали есеји. Агора, Зрењанин, 2010.
 • Талог недовршеног. Минуете. Књижевна општина Вршац, 2010.

Приређивање

 • Срба Митровић: Маглине, сазвежђа (Рад, Београд, 2007).

Преведена дела

  Књиге у целини

 • Кајетан Кович: Песме. Избор и поговор Јоже Сној. Превела Татјана Детичек. Препевала Тања Крагујевић. Бибилитеока “Наши видици”, Народна књига, Београд, 1977.
 • Тоне Павчек, Песме, Народна књига, “Наши видици”, 1977. превела Татјана Детичек-Вујасиновић, препевала Тања Крагујевић ), Народна књига, “Наши видици”, 1977. Тираж 2000 примерака.
 • Светлана Макарович, Песме (превела Марија Митровић, препевала Тања Крагујевић), Народна књига, “Наши видици”, 1977. Тираж 2000 примерака
 • Избор песама у:

 • Марина Цветајева, Песме и поеме, Изабарана дела, књ. 1, Народна књига, 1990 (Лете слепотекући јецај, Душа, Скитске, Минута, Лутам, Одеждом зима, На челу седа влас, Сокачићи, из поеме “Степеништа”, Аутобус).

Антологије и избори

 • Српске песникиње од Јефимије до данас. Приредио Родослав Војводић. Слово љубве, 1972.
 • Зборник радова наставника и студената, Филолошки факутлет у Београду. Поводом стогодишњице оснивања и двадесетогодшњице обнављања Катедре за светску књижевност на Београдском универзитету, 1975. (Долази мали зелени човек, Јара, Руј, студ, Путовожа, За битке, Студ ИИ, Једнорог, стр. 399-403).
 • Радослав Војводић: Српско љубавно песништво. Привредна штампа, Београд, 1982.
 • Милован Витезовић, Радомир Смиљанић: Антологија савремене југословенске поезије за децу I, Запис, Београд, Напредак Аранђеловац, 1984.
 • Јовица Аћин: Кључеви.Из новијег песништва у Југославији (1968-1984). КОВ, Вршац, 1984.
 • Милован Витезовић, Радомир Смиљанић: Антологија савремене југословенске позеије за децу, II. Запис, Београд, 1984.
 • Милосав Славко Пешић. Љувене. Антологија југословенске љубавне поезије аутора рођених после рата.Повеља, бр. 3. Краљево, 1984.
 • Миливоје Марковић: Светиљке на путу. Антологија послератне српске поезије (1950-1985). Прокупље, 1986.
 • Београде, мој бели лабуде. Поезија о Београду од 1433. до 1986. Приредио Миодраг Радов Блечић. Нова књига, Београд, 1988.
 • Борбена, родољубива поезија. Предговор Света Лукић. Браничево, бр.3, мај-јун, 1988.
 • Златно зрно времена.Антологија песника Друге београдске гимназије. Приредили Стеван Нумовић и Предраг Протић. Београд, 1991.
 • Радослав Војводић: Српско љубавно песништво. Удружење издавача и књижара Југославије. Треће издање, 1995.
 • Љубиша Ђидић: Бескрајни плави круг. Антологија српског песништва 1945-1995. Апостроф, Београд, 1997.
 • Клетва, Србија, пролеће 1999. Приредио Мома Димић, Удружење књижевника Србине, 1999. Лица песника, 78 дана, Издавач: Радио-телевизија Србије, Београд, 1999.
 • Милан С. Косовић: Лирика воде. Изабране песме о водама. Интерпринт, Београд, 2002.
 • Стражилово Црњанског. Песници. Приредио Лука Хајдуковић. Алфаграф, Нови Сад, 2003.
 • Васку Попи. Песме за песника. Приредила Анкица Васић. Предговор: Светозар Колљевић. Матица српска, Нови Сад, САНУ, огранак у Новом Саду, Документациони центар Васка Попе, Београд, 2003. Поводом осамдесетогодишњице песниковог рођења.
 • Озарења. Милутин Лујо Данојлић: 255 српских песника. Издавач: МЛД, Београд, 2004.
 • Бојана Стојановић-Пантовић: Панорама српског песништва краја XX века. Библиотека “Модерна поезија”. Хрватско друштво писаца и Дуриеуx, Загреб, 2006.
 • Добривоје Станојевић: Поезија и последњи дани. Три деценије новије српске поезије (1977-2007). Цветорама. Сербика, Београд, 2009.
 • Антологија. Часопис антологијске поезије, 1. Београд, 2009. (Од Матије Бећковића, до Драгана Јовановића Данилова, Душка Новаковића, и других).
 • Други годишњак антологијске поезије. АНТОЛОГИЈА 2. Београд, 2010.
 • Перо Зубац: Кад срце засветлуца. Антологија новијег српског песништва за децу и младе. Од Љубивоја Ршумовића до Јулије Марјановић. Српска књига, Рума, 2009.
 • НАЈЛЕПШЕ ПЕСМЕ О ВОДИ. Избор Васе Павковића. Градина, бр. 35-36. 2010.
 • АНТОЛОГИЈА БРАНКОВЕ НАГРАДЕ. 50. ПУТ. 1954-2010. Избор и поговор Јован Зивлак. Белешке о писцима и документација Стеван Брадић. Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, 2010.

Награде и признања

 • Бранкова награда за прву песничку књигу, 1966.
 • Награда за поезију Ђура Јакшић, 1993.
 • Награда за есејистику Исидора Секулић, 1976.
 • Награда за књижевну критику Милан Богдановић, 1976.
 • Награда за поезију Милица Стојадиновић Српкиња, 2010.
 • За књижевни и културни допринос награђена је плакетом родног града (1968).
 • Плакета града Београда (1984)
 • Oдлуком Владе Србије, од 24. децембра 2009, добитник је звања врхунског уметника у области књижевности.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail