Васа Павковић

Васа Павковић

Рођен је 1953. у Панчеву. Завршио је Филолошки факултет у Београду (1976) и постдипломске студије на истом факултету (1979). Ради у Институту за српски језик од 1. јануара 1977. године. Сада је један од уредника Речника српскохрватског књижевног и народног језика који издаје САНУ.

Објавио је тринаест песничких књига, осам збирки прича, три романа, шест антологија, десетак књига из српске књижевне традиције, девет књиге критика, две књиге посвећене стрипу, укупно око 40 ауторских наслова.

Песничке књиге

 • Калеидоскоп (1981),
 • Опсесија (1985),
 • Телесна страст (1989),
 • Несигурност у тексту (1994, 1996),
 • Конверзија (1994),
 • Књига о ластавицама (2000),
 • Божанске клопке (2001),
 • Помало далеко (2005),
 • Елегије и баладе из прошлог столећа (Краљево, 2007),
 • Ватрена линија (изабране и нове песме) (Нови Сад, 2007).
 • У варљивом животу (Вршац, 2012)
 • Мајстори певачи (Књижевно друштво “Свети Сава”, Београд, 2013)
 • Нa oдмoришту (2019)

Књиге прича

 • Монструм и друге фикције (1990),
 • Мачије очи (1994),
 • Хипнотисан (1996),
 • Последњи штићеник ноћи (2001, 2004),
 • Мој живот нас Марсу (2005),
 • Црнац у белој кошуљи (Београд, 2008),
 • Дeсeт зaмки (2016)
 • Oкeaн Дунaв (2016)
 • Ехо Београда (Нови Сад, 2020)

Романи

 • Љубавнички декамерон (1999),
 • Месец јануар (2003),
 • Доктор Батут против надрилекара (2006).

Критичке књиге

 • Шум Вавилона (с Михајлом Пантићем, критичко-поетска хрестоматија млађе српске поезије),
 • Све стране света (текстови из страних књижевности),
 • Критички текстови (критика савремене српске прозе),
 • Дух модернизма (критика савремене српске поезије),
 • Поглед на свет (текстови из страних књижевности),
 • Поглед кроз прозу (2006),
 • Девет заборављених приповедача (2006),
 • Пустoлoвинe с пoeзиjoм (2015),
 • Стaрo злaтo (oсaмнaeст зaбoрaвљeних припoвeдaчa) (2018)

Приредио

Приредио је десетак књига из српске књижевне традиције, између осталих Милана Ћурчина, Милете Јакшића, Хајима С. Давича, Павла Софрића Нишевљанина, Милутина Ускоковића, Миодрага Борисављевића. Бране Цветковића, Владе Стојшина итд.

Антологије

Његове песме и приче су објављене у десетак антологија код нас али и у Пољској, Аустрији, Француској, Украјини, Чехословачкој, Румунији, Македонији итд.

Преводи

Текстови су му објављивани у Шведској, Немачкој, Русији, Пољској, Мађарској, Словенији итд.

Уредник је Квартала (2003- 2019) и Бестселера (2009). Био је уредник Књижевне речи (1984-1989),
Свезака (1989-1996), Књижевности (1989-2003), Књижевног гласника (1998-2003), Прве књиге Матице српске (1990-2001), Бестселера (2006).

Ауторске антологије

 • Антологија еротске приче Чудесна шума (с Д. Илићем),
 • Антологија крими приче На трагу (с Д. Илићем),
 • Антологија спортске приче (с В. Журићем),
 • Антологија хорор приче (у часопису Реч).
 • 21 за 21, антологија српске приче с почетка 21. века,
 • Пoд НATO бoмбaмa (2018)

Прojeкти:

 • Прojeкaт Сингeр (2001)
 • Прojeкaт Кoртaсaр (2002)
 • Прojeкaт Букoвски (2004)
 • Прojeкaт “Бoжjи људи”, сa Слaвoљубoм Maркoвићeм, (2010)

Био је стални књижевни критичар Дневника, Политике, Наше Борбе, Демократије, НИН-а, Времена, Данаса.

Књижевне и критичке текстове објављивао је у преко педесет домаћих периодичких издања, између осталих код Летописа Матице српске, Књижевне речи, Свезака, Речи, Књижевних новина, Поља, Повеље, Градине, Књижевног магазина итд.

Данас је уредник у «Народној књизи» из Београда.

Награде и признања

 • Бранкова,
 • Милан Ракић,
 • Милан Богдановић,
 • Борбина књига године,
 • Карољ Сирмаи,
 • Рамонда сербика,
 • Октобарска награда града Панчева итд,
 • Кoчићeвo пeрo (2016)

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail