Весна Тријић

Весна Тријић

Рођена 1975. у Краљеву. Дипломирала српску књижевност и језик са општом књижевношћу на Филолошком факултету у Београду. Докторанд на модулу за српску књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. Од пролећа 2001. пише новинску критику за дневни лист Блиц. Објављује критичке приказе и есеје у књижевним листовима и часописима. Добитница је награде „Милан Богдановић“ за 2010. годину. Живи у Земуну.

Библиографија за 2012. годину

 • Седмични књижевнокритички прикази у дневном листу Блиц (закључно са 3. децембром, 51 текст објављен током 2012);
 • „Истина и њене варијанте“ (Игор Маројевић, Мајчина рука, Лагуна, 2011), у: Кораци, година XLVI, свеска 4-6, 2012, стр. 195-200;
 • „Исцељење“ (Весна Капор, Три самоће, Филип Вишњић, 2011), у: Поља, година LVII, број 476, јул-август 2012, стр. 222-225;
 • „Приповедачки поступак Нике Бартуловића“, у: Прича, година VI, број 19, јун 2012, стр. 153-167;
 • „Сужањ“ (Дејан Симоновић, Приказа, Албатрос плус, 2011), у: Повеља, година XLII, број 1, 2012, стр. 126-130;
 • „У потрази за…“ (Марко Крстић, Викторија, Моно и Мањана, 2011), у: Књижевни магазин, година XII, број 128-129, фебруар-март 2012, стр. 62-63.

Библиографија 2015/2016

 • „Бити ил’ не бити нашег доба“, у: Печат, бр. 402, 31. 12. 2015.
 • „Висока и ниска књижевност – са наводницима или без њих?“, у: Летопис Матице српске, књ. 495, св. 6 (2015): 825–829.
 • „Деморалисана књижевност“, у: Печат, бр. 374, 18. 06. 2015.
 • „Естетика замене“, у: Печат, бр. 408, 19. 02. 2016.
 • „Ехо у структури Оркестра на педале Радована Белог Марковића“, у: Летопис Матице српске, књ. 495, св. 5 (мај 2015): 633–653.
 • „Изливи егзибиционизма у облику књиге“, у: Печат, бр. 354, 30. 01. 2015.
 • „Има ли разлога за стид?“, у: Печат, бр. 378, 16. 07. 2015.
 • „Лавиринти текста“, у: Повеља XIV, св. 1 (2015): 128–133.
 • „Механички живот“, у: Београдски књижевни часопис 39–41 (лето–јесен–зима 2015): 188–191.
 • „Образложење жирија за доделу Награде ‘Стеван Сремац’“, у: Градина, 64-65 (2015): 11–13.
 • „Пантагруел на самрти“, у: Свеске 116 (јун 2015): 89–92.
 • „Питања без одговора“, у: Београдски књижевни часопис, пролеће 2015, бр. 38, стр. 147–151.
 • „Смотра издаваштва – огледало културе“, у: Печат, бр. 393, 30. 10. 2015.
 • „Српска књижевност (и њен језик) у доба глобализације“, у: Печат, бр. 383, 20. 08. 2015.
 • „Ћутљиви приповедач“, у: Браничево, бр. 3–4/2015 [шт. 2016]: 117–137.

Преводи

 • Vesna Trijic. “Literary Criticism and the Media.“ Translated by Millicent Vladiv-Glover. Transcultural Studies 11 (2015): 72–84.