Зоран Ђерић

Зоран Ђерић

Зоран Ђерић (1960, Бачко Добро Поље), књижевник и преводилац, директор Позоришта младих у Новом Саду, ванредни професор на Академији умјетности у Бањој Луци. Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду на групи за југословенску и светску књижевност. На истом факултету завршио постдипломске студије из компаративне књижевности, потом магистрирао са темом „Поезија Данила Киша и Владимира Набокова“ и докторирао тезом „Дом и бездомност у поезији XX века, на примерима руских, пољских и српских емигрантских песника“. Био je главни и одговорни уредник књижевног листа „То јест“, потом часописа „Поља“, електронског часописа за славистику, „СЛ“, у редакцији часописа „Кровови“, а сада је у редакцији „Златне греде“ и „Културе полиса“. Уређивао културу у „Гласу омладине“, био уредник посебних издања у магазину „Став“. Уређивао књижевне трибине у Културном центру Новог Сада, био главни и одговорни уредник издавачке делатности Културног центра Новог Сада. Био управник и драматург Позоришта младих, потом четири године лектор на Универзитету у Лођу. Гостујући професор на универзитетима у Прагу, Гдањску, Кракову, Новом Саду и Бања Луци.

Објављена дела

 • Талог : песме – Нови Сад 1983.
 • Зглоб : песме – Нови Сад 1985.
 • Унутрашња обележја : песме – Нови Сад 1990.
 • Сестра : књига о инцесту – Сремски Карловци 1992.
 • Ватрено крштење : критика – Суботица; Сремски Карловци 1995.
 • Море и мраморје : дневник путовања по Апулији – Сремски Карловци 2000.
 • Анђели носталгије. Поезија Данила Киша и Владимира Набокова : студија – Бања Лука 2000.
 • Voglio dimenticare tutto : изабране песме на италијанском језику [Traduzione in italiano а cura di Dragan Mraovic; prefazione di Angela Gianenelli] – Bari: Edizioni „La Vallisa” : 2001.
 • Данило Киш: ружа-песник : п/оглед – Ветерник; Нови Сад 2001.
 • Аз бо виде: азбучне молитве – Нови Сад 2002. Песник и његова сенка : есеји о српском песништву ХХ века – Бања Лука 2005.
 • Стварање модерног свијета: (1450-1878) [заједно са Д. Гавриловићем и З. Јосићем]. – Бања Лука 2005. (Монографија)
 • Незасићење: пољска драматургија ХХ века – Пожаревац 2006.
 • Са Истока на Запад: словенска књижевна емиграција у ХХ веку – Нови Сад 2007.
 • Наталожено : изабране и нове песме – Нови Сад 2007.
 • Дом и бездомност у поезији ХХ века : на примерима руских, пољских и српских емигрантских песника – Панчево 2007.
 • Историја Витолда Гомбровича: књига о представи – Нови Сад 2008.
 • Тестостерон. Нова пољска драматургија – Нови Сад 2008.
 • Поетика српског филма: Српски писци о филму, 1908-2008 – Нови Сад 2009.
 • Позориште и филм: студије, чланци, прикази – Нови Сад 2010.
 • Виткацијева Луда локомотива: између позоришта и филма – Нови Сад 2010.
 • Блато – документарне песме – Нови Сад 2011.
 • У возовима европске класе / У дугим затвореним композицијама / У дими и пепелу : поема-студија – Нови Сад : Адреса, 2011. – 72 стр. ; илустр. ; 20 цм
 • Словенска читанка : огледи и преводи из словенских књижевности ХХ века – Нови Сад : Адреса, 2013. – 324 стр. ; 20 цм
 • Употреба града: савремени новосадски роман . „Агора“, Зрењанин / Нови Сад 2014; 138 страна; 20 цм – (Библиотека „Огледало“; књ. 20)
 • Поетика бездомности. Словенска књижевна емиграција у ХХ веку . „Графомаркетинг“, Нови Сад 2014; 334 стране; 23 цм.
 • Чарнок (песничка монографија), Графомаркетинг, Нови Сад 2015, 140 страна; илустр.; 22 цм
 • Поезија као сеизмограф. Говори и поговори, Агора, Нови Сад 2019.
 • Целулоидна књижевност. Књижевност и филм, Графомаркетинг, Нови Сад 2019.

Приредио, превео

 • Истребљивање тирана : аутобиографска и друге прозе / Владимир Набоков; приредио и предговор написао Зоран Ђерић, превели В. Марковић, С. Вујица, З. Ђерић, И. Ђурић, З. Пауновић. – Нови Сад 1994.
 • Грозд и друге песме / Владимир Набоков; избор, препев с руског и предговор Зоран Ђерић. – Подгорица 1994.
 • Бритва и друге приче / Владимир Набоков; избор, превод с руског и поговор Зоран Ђерић. – Подгорица 1994.
 • Душа на ветру : одабране песме / Жарко Димић; избор и предговор Зоран Ђерић. – Горњи Милановац 1995.
 • Водич по Берлину : приче / Владимир Набоков; избор, превод и поговор Зоран Ђерић. – Нови Сад 1997.
 • Јелизавета Бам : драма / Даниил Хармс; превод и поговор Зоран Ђерић. – Нови Сад 1997.
 • Песник ноктурна : о песништву Селимира Радуловића; приредио Зоран Ђерић. – Нови Сад 1997.
 • Револтирани човек : есеј / Албер Ками; приредио и редиговао, поговор Зоран Ђерић. – Нови Сад 1998.
 • Камен који расте : прича / Албер Ками; приредио Зоран Ђерић. – Нови Сад 1998.
 • Концерт за 1001 бубањ / Мирослав Антић, приредио, поговор и коментари Зоран Ђерић. – Нови Сад 1998. (Библиотека сабрана дела)
 • Три дијалога: из живота / Никола Страјнић; приредио Зоран Ђерић. – Нови Сад 2002.
 • Само један сам Мерилин : песме / Анђела Ђанели; приредио Зоран Ђерић, превела са италијанског Кристина Копрившек. – Нови Сад 2002.
 • Powrót do domu / Повратак кући : пољска емигрантска поезија [двојезично: пољски и српски]; избор, превод и поговор Зоран Ђерић. – Бања Лука / Београд 2002.
 • Текила : роман / Кшиштоф Варга; превео са пољског језика Зоран Ђерић. – Нови Сад 2005.
 • Васкрс у српској књижевности / приредио др Зоран Ђерић. – Нови Сад 2006.
 • Божић у српској књижевности / приредио др Зоран Ђерић. – Нови Сад 2007.
 • Поезија: 1972-1980 / Ђорђе Сударски Ред / избор и поговор Зоран Ђерић. – Нови Сад 2008.
 • ВАСКРС у српској књижевности / приредио др Зоран Ђерић – Нови Сад 2010.
 • Последње и прве странице : прозна и есејистичка заоставштина / Витолд Гомбрович / избор и превод с пољског језика Зоран Ђерић. – Нови Сад : Графомаркетинг, 2009. – 182 стр. ; фотогр. ; 21 цм; ( Библиотека Преводница).
 • Мачке : балада / Бохумил Храбал / превод са чешког језика Зоран Ђерић. – Нови Сад : Графомаркетинг, 2011. – стр. ; фотогр. ; 21 цм; (Библиотека Преводница).
 • Umetnost lutkarske režije / Vjeslav Hejno / prevod s poljskog jezika Zoran Đerić. – Subotica : Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu; Novi Sad : Pozorišni muzej Vojvodine, 2012. – 216 str.; ilustr. ; 24 cm (Biblioteka Estetika teatra za decu).
 • Teorija lutkarstva II / Henrik Jurkovski / prevod s poljskog jezika Zoran Đerić. – Subotica : Otvoreni univerzitet, Međunarodni festival pozorišta za decu; Novi Sad : Pozorišni muzej Vojvodine, 2013. – 368 str.; ilustr. ; 24 cm (Biblioteka Estetika teatra za decu).
 • А где је твој дом? / А где твой дом? Антологија руске емигрантске поезије (двојезично). Избор, превод с руског, поговор и белешке о песницима Зоран Ђерић. „Графомаркетинг“, Нови Сад 2014; 316 страна; 21 цм.
 • С главом у облацима. Антологија пољске поезије за децу / Z gławą w chmurach. Antologia polskiej poezji dla dzieci (двојезично: српско-пољски). Међународни центар књижевности за децу, Нови Сад 2015, 138 стр.; 24 цм
 • Стеван Пешић, Дуд у Ковиљу. Избор из песничке заоставштине Зоран Ђерић, Змајеве дечје игре, Нови Сад 2015, 97 страна; 17 цм
 • Драмско дело Бранислава Нушића – традиција и савременост. Међународни симпозијум, Приредио Зоран Ђерић / Dramatic opus of Branislav Nušić – Tradition and Contemporariness. International Symposium, Edited Zoran Đerić, Стеријино позорје, Нови Сад 2015, 360 стр. ; 24 cm
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail