Борина недеља у Београду

leksikonbozjihljudiПетак, 24. март у 20 часова
Борина недеља у Београду: часопис Прича и „Лексикон божјих људи“
Учествују:
Славољуб Марковић
Живко Николић

Часопис „Прича“ је посвећен домаћој и светској причи, као и причи о причи. Објављује га, почев од 2006. године Књижевно друштво Свети Сава а уређује Славољуб Марковић. Досад је објављено 37 бројева. Као посебно значајна целина ово часописа, издваја се Српска прича XX века, досад објављена у једанаест свезака. Свака свеска нас подсећа на више значајних српских приповедача, како оних познатих и признатих, тако и оних, стицајем идеолошких, историјских и књижевноисторијских околности запостављених. Приче ових аутора прате тесктови тумача.

Лексикон божјих људи су приредили Васа Павковић и Славољуб Марковић као облик захвалности Борис Станковићу, чија је књига Божји људи послужила као подстицај савременим српским приповедачима. Лексикон бижјих људи доноси „лексикографске“ јединици четрдесе деветоро савремених српских аутора. Уредио га је Горан Петровић а објавио Службени гласник 2010. године.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic