Повлаштени градски превоз за самосталце Београда

Од 08.09.2022. године почиње издавање персонализованих картица за категорију ”Слободни уметници”, право на ову картицу имају самостални уметници са списка који смо доставили Секретаријату за јавни превоз, то јест сви самосталци са територије Београда.

Издавање картица за ову категорију корисника врши се искључиво у корисничким сервисима ”БеоГРАДСКА Картица”, у згради РК ”Београд” /Масарикова 5, други спрат/ или у згради ”Lukoil” /Булевар Михајла Пупина 165д/.

Картица ће важити најдуже до једне године.

Издавање картице према ценовнику кошта 250 динара а након издавања врши се месечна допуна на киоску по цени 1090 за 1. зону, 1120 за зону 1,2 (исто као и остали повлашћени).

Приликом издавања персонализоване картице корисници су у обавези да доставе фотокопију личне карте (оригинал на увид), као доказ о пребивалишту на територији града Београда.

Dejan Simonovic