ВРХОВИ и НОВИ ВРХОВИ


ВРХОВИ и НОВИ ВРХОВИ
Антологије постмодерних прича 
генерације 50-их и генерације 60-их и 70-их
приредио Васа Павковић
Књижевно друштво Свети Сава

Четвртак, 7. октобар у 19 сати
Српско књижевно друштво, Француска 7

Разговарају:
Васа Павковић
Славољуб Марковић
Љубица Арсић
Бранко Анђић
Даница Вукићевић

Уређује и води Мирјана Митровић

„Али било-како-да-је-било, тачно је: постмодернизам је ступио у српску прозу са првим књигама младе српске прозе и захваљујући њима (њиховој упорности и квалитету њихове књижевне продукције) до данас остао у њој.“

ВРХОВИ, антологија постмодерних прича генерације 50-их, коју је приредио Васа Павковић, и НОВИ ВРХОВИ, анатологија постмодерних прича генерација 60-их и 70-их, које су приредили Васа Павковић и Славољуб Марковић, објављене су као 50. и 51. број часописа Прича.

Овај подухват аутора антологија и „часописа за причу и приче о причама“ даје генерацијски обојену слику развоја кратке приче, приче и приповетке, од појаве „младе српске прозе“ пре 40 година до генерације рођене 70-их година прошлог века, чији представници, по речима приређивача, „једва да су имали прилике да објављују на некадашњем, јединственом југословенском културном простору“.

Као средишњу тачку периода који антологије обухватају, Васа Павковић у предговору наводи књигу Тајно друштво са поднасловом Антологија младих српских приповедача, коју је објавио вршачки КОВ и његов тадашњи уредник Петру Крду.

Антологије које почињу причом Курс креативног писања Давида Албахарија, а завршавају се Роњењем на дах Миће Вујчића, добар су предложак за разговор о четири деценије српске приче.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic