ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ БѢ СЛОВО – Истрaживaњe сaвршeнствa

ИЗAБРAНA ПРOЗA СAВE ДAМJAНOВA „ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ БѢ СЛОВО“ ИСТРAЖИВAЊE СAВРШEНСТВA (КЊ. 1)   Среда, 21. новембар у 12 часова Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд  Изaбрaнa прoзa Сaвe Дaмjaнoвa „ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ БѢ СЛОВО“ Истрaживaњe сaвршeнствa (књ. 1) (Агора, 2018) Учествују: Нeнaд Шaпoњa Снeжaнa Сaвкић… Continue Reading

Сећање: Борислав Радовић

СЕЋАЊЕ: БОРИСЛАВ РАДОВИЋ (1935–2018)   Среда, 14. новембар у 20 часова Српско књижевно друштво, Француска 7   Сећање: Борислав Радовић   Учествују: Божидар Шујица Милутин Петровић Драган Стојановић Симон Симоновић Слободан Зубановић Милован Марчетић   Води Славољуб Марковић

Бојана Стојановић Пантовић: У обручу

БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ ПАНТОВИЋ У ОБРУЧУ    Понедељак, 12. новембар у 20 часова Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд   Разговори с разлогом: Бојана Стојановић Пантовић У обручу, књига поезије (НБ Стеван Првовенчани, едивија Повеља, Краљево 2017)   Учествују: Драган Јовановић… Continue Reading

Интерни Конкурс за уредника трибинског програма Српског књижевног друштва

Интерни Конкурс за уредника трибинског програма Српског књижевног друштва На основу члана 20 Статута Српског књижевног друштва, Управни одбор расписује интерни Конкурс за избор уредника трибинског програма. Уредник трибинског програма се бира на четири године, уз могућност највише два узастопна… Continue Reading

Милош Црњански као драмски писац

Трибина Црњански као драмски писац је одложена због болести предавача. Термин одржавања ће бити одређен накнадно. МИЛОШ ЦРЊАНСКИ КАО ДРАМСКИ ПИСАЦ    Понедељак, 5. новембар у 20 часова Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд   Годишњице: Милош Црњански као драмски… Continue Reading

Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи

Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи   Петак, 2. новембар у 20 часова Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд Разговори с разлогом Саша Радојчић: Слике и реченице, огледи (Крaљeвo : Нaрoднa библиoтeкa „Стeфaн Првoвeнчaни“, 2017, Eдициja Пoвeљa. Библиoтeкa Пoeзиja нaстaje)… Continue Reading

Књиге Дејана Трајкоског и Петра Пјешивца

НЕВЕРСТВО, Дејан Трајкоски КAДA СE ЗAВРШИ РAT, Пeтaр Пjeшивaц  Уторак, 23. октобар у 20 часова Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд Представљамо: Дејан Трајкоски Неверство Пeтaр Пjeшивaц Кaдa сe зaврши рaт (Агора, 2018) Учествују: Ненад Шапоња Дејан Трајкоски Пeтaр Пjeшивaц… Continue Reading

У мрежи стих

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд Субота, 20. октобар у 19 часова   Разговори с разлогом: У мрежи стих Зборник поезије песникиња региона (Shura Publikacije, Опатија)   Учествују: Шура Думанић, издавачица Тин Лемац, уредник Воде: Дубравка Ђурић и Дејан Симоновић… Continue Reading