АПЕЛ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БУЏЕТСКИХ ИЗДВАЈАЊА ЗА КУЛТУРУ

АПЕЛ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БУЏЕТСКИХ ИЗДВАЈАЊА ЗА КУЛТУРУ

 

Као репрезентативно удружење у култури, Српско књижевно друштво вам се обраћа апелом за знатно повећање буџетских издвајања за кулутуру.

Култура је од кључног значаја за свако савремено друштво које држи до себе, свог идентитета, свог достојанства и својих вредности.

Култура је кључна за препознатљивост у светским оквирима.

Култура није трошак, култура је улагање.

Култура ствара нове вредности и онда када не доноси непосредну финансијску добит.

Култура знатно подиже квалитет живота који се не може свести на задовољење елементарних потреба.

 

Какво то друштво градимо ако буџетом издвајамо више средстава за затворе него за културу?

 

Неопходно је да незамењива друштвена улога културе буде подржана и одговарајућим буџетским издвајањима.

Апелујемо да се већ у буџету за 2020. годину повећа удео културе у укупном буџету на 2% а да до 2023. године достигне 5%, колико, на пример, издваја Куба.

Подсећамо да смо већ ранијих година имали издавајања од преко 4% републичког буџета за културу.

 

Циљ је остварљив, поставимо ли културу као један од државних и националних приоротета.

Такође апелујемо да се у буџету за културу знатно повећају средства намењене живом, савременом стваралаштву, а нарочито део који се, посредством конкурса, расподељује релеватним актерима културне сцене.

Као удружење књижевника, изузетно смо заинтересовани за део буџета издвојен за књижевно стваралаштво и издаваштво. Износ од сто седамдесет милиона динара (свега 1,44 милиона евра) свакако је недовољан за подршку књижевној уметности. Сматрамо да књижевност заслужује бар милијарду буџетских динара, што је још увек мање од буџета Филмског центра Србије. Писана реч је основ, не само свих уметности већ и саме цивилизације.

 

С поштовањем,

Српско књижевно друштво

Председник Управног одбора

Славољуб Марковић

 

Беорад, 18. 11. 2019.

Послато:

Председници Владе

Министарству финансија

Министарству културе и информисања

Председнику Репубике

 Председници Скупштине

Одбору за културу Скупштине

Dejan Simonovic