Бојан Јовановић „Спасоносне невоље“

jovanovicbojanspasonosnenevoljeУторак, 3. октобар у 12 часова
Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Разговори с разлогом:
Бојан Јовановић „Спасоносне невоље“, књига песама
(Бранко Кукић, Градац К, Чачак, 2017)
Учествују:
Јован Пејчић
Слађана Илић
Добривоје Станојевић

Уређује и води Дејан Симоновић

 

ТРИ ЛИРСКА СВИЈЕТА
БОЈАНА ЈОВАНОВИЋА

Иза привидног противурјечја које се налази у наслову збирке пјесама Спасоносне невоље, скривају се три доминантна и дубоко повезана лирска свијета на којима почивају пјесничка значења Бојана Јовановића. Први лирски свијет обухвата објективну стварност и она значења која се налазе изван нас у свакодневном животу испуњеном различитим недаћама, парадоксима и трагичким сазнањима. Други лирски свијет обухвата субјективни простор и она значења која се рефлектују дубоко у нашем бићу као психолошка и емоционална реакција на спољашњи живот и све његове појавне облике, од радости и среће, до патње и бола, од сумње и надања, до невјерице и покушаја да се тај свијет промијени и учини подношљивијим. Трећи лирски свијет обухвата метафизичке просторе и она значења која се налазе над нама, иза нашег ума и наших емоција, у филозофским пројекцијама човјекове судбине на земљи, његовог космичног постања и везе са Творцем, смртности или бесмртности човјековог бића, па све до схватања умјетности и сваковрсних стваралачких талената као божанског дара и нераскидиве повезаности човјека и његове душе са космичким просторима.

Горан Максимовић

О АУТОРУ

Бојан Јовановић је рођен 1950. године у Нишу. Студирао је на Филозофском факултету у Београду.
Осим више антрополошких дела и већег броја алтернативних филмова објавио и следеће књиге песама:
            Бацање каменчића (1973),
          Кост између обала (1981),
          Душоловац (1989),
          Проповед мрава (1993),
          Пешчана мајка (1996),
          Одломци божанства (1997),
          Кућа иза облака (1999),
          Називи долазећег (2005),
          Сенке у тами (2006),
          Говор прозорљивог (2009),
          Састојци времена (2012),
          Поновна рођења – изабране и нове песме (2015).
Важан аспект његовог књижевног рада чине тематски есеји и текстови о домаћим и иностраним писцима. Песме су му превођене на енглески, француски, немачки, италијански, мађарски и словенске језике. Заступљен је у више антологија.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic