Бора Станковић – савремена тумачења

stankovicbora

 

Петак, 31. март у 20 часова
Српско књижевно друштво,
Француска 7, Београд
Годишњице: Бора Станковић – савремена тумачења

Учествују
Марија Грујић
Бојан Чолак
Уређује и води Дејан Симоновић

Значајни писци се отварају увек новим, другачијим приступима и тумачењима. Богатство и сложеност њиховог дела представља изазов на који се стално изнова одговара.

Поводом девет деценија од смрти Борисава Станковића, о свом виђењу Станковићевог дела ће нам говорити Марија Грујић и Бојан Чолак.

Марија  Грујић је ауторка студије Род и култура фрагментарности: Нечиста крв и Газда Младен Борисава Станковића. У овој студији ауторка превазилази оквире уобичајеног читања Станковићевог прозног стваралаштва као лирског реализма и отвара ново сагледавање Станковића у контексту родних и културних идентитета његових јунака, откривајући везу Бориног приповедачког проседеа са Прустовом прозом и филмовима Михаела Ханекеа.

Бојан Чолак се прозним и драмским стваралаштвом Борисава Станковића бавио у више студија, од којих је свакако најзначајнија монографија Роман патријархалне културе (Институт за књижевност и уметност, 2009) у којој је аутор пружио културолошко читање романа Газда Младен усредсређујући пажњу превасходно на однос патријархалне културе и мушкарца. Поред разматрања односа појединца и патријархата, и уопште културолошког читања Станковићевог дела, Чолак се посвето и поетичким истраживањима прозе једног од најзначајнијих српских књижевника ХХ века.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dejan Simonovic