Пријава самосталних уметника почев од другог квартала 2024. године

Уметници и стручњаци у кулутури, који желе да остваре самосталног уметника за подручје књижевног стваралаштва посредством Српског књижевног друштва, могу да поднесу захтев имејлом на skdsamostalci@gmail.com За стицање статуса почев од 1. априла 2024. године пријава се подноси до 25.… Continue Reading

Промене података самосталних уметника

Молимо самосталне уметнике да нас о било каквој промени података (адреса, презиме, контакт подаци, промена радног статуса) обавесте у року од 3 дана од дана промене на skdsamostalci@gmail.com Члан 11. (1) Носилац статуса обавезан је да пријави промену у вези… Continue Reading

Самостални уметници Крагујевца: позив за 2024. годину

Самостални уметници са територије Града Крагујевца, који желе да стекну право на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање у 2024. години, треба да поднесу захтев до 1. октобра ове године. Детаљније у Обавештењу за лица која су стекла статус лица… Continue Reading

Повлаштени градски превоз за самосталце Београда

Од 08.09.2022. године почиње издавање персонализованих картица за категорију ”Слободни уметници”, право на ову картицу имају самостални уметници са списка који смо доставили Секретаријату за јавни превоз, то јест сви самосталци са територије Београда. Издавање картица за ову категорију корисника… Continue Reading

ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ ДУГОВАЊА САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА

На иницијативу Удружења ликовних уметника Србије, 15 репрезентативних удружења у култури упутило је Министарству културе и информисања следећи ЗАХТЕВ ЗА ХИТНИМ РЕШАВАЊЕМ ПРОБЛЕМА ДУГОВАЊА И ДРУГИХ ПРОБЛЕМА САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА Уметничка делатност, као специфичан начин рада, није увек лукративна, али је… Continue Reading

Зрењанин уплаћује доприносе за самосталне уметнике

Скупштина града Зрењанина донела је одлуку о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање самосталних уметника. Књижевници са територије Зрењанина који желе да посредством Српског књижевног друштва остваре статус самосталног уметника и право на уплату доприноса могу да… Continue Reading

Уплаћени допринси за самосталне уметнике

Уплаћени су доприноси за самосталне уметнике Српског књижевног друштва за четврти квартал 2021. године. Они који желе да стекну статус самосталног уметника почев од 1. јануара 2020. године, могу да поднесу пријаву Српском књижевном друштву до 20. децембра 2021. године.… Continue Reading

Одобрена помоћ самосталним уметницима

Како се наводи на сајту Министарства културе и информисања: Влада Републике Србије дала је данас сагласност да се лицима која самостално обављају уметничку или другу делатност у култури, утврђену од стране репрезентативног удружења у култури, исплати бесповратна новчана помоћ ради… Continue Reading

Услови за стицање статуса самосталног уметника у књижевности

КОНКУРС ЗА САМОСТАЛЦЕ Као репрезентативно удружење у култури за подручје књижевног стваралаштва Српско књижевно друштво утврђује статус, води еиденцију самосталних уметника или стручњака у култури и стара се о правима која из тог статуса произлазе (ПИО и здравствено осгирање), у… Continue Reading