Самостални уметници Крагујевца: позив за 2024. годину

Самостални уметници са територије Града Крагујевца, који желе да стекну право на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање у 2024. години, треба да поднесу захтев до 1. октобра ове године.

Детаљније у Обавештењу за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе – линк https://kragujevac.ls.gov.rs/tekst/54733/obavestenje-za-lica-koja-su-stekla-status-lica-koja-samostalno-obavljaju-umetnicku-ili-drugu-delatnost-u-oblasti-kulture.php.

 

Dejan Simonovic