Хиљаде листова, стотине цветова

Четвртак, 20. децембар у 12 часова

Српско књижевно друштво, Француска 7, Београд

Представљамо:

Хиљаде листова, стотине цветова, изабране песме из збирке Манјошу

Превод са старојапанског, избор, коментари, предговор Хироши Јамасаки Вукелић

(Танеси 2018)

 

Говоре:

Војислав Карановић, песник

Кајоко Јамасаки, песник

Хироши Јамасаки Вукелић, преводилац

Симон Симонoвић, уредник

Уређује и води Дејан Симоновић

У овој драгоценој книзи налазе се преводи, са старојапанског, песама изабраних из збирке Манјошу, најстарије сачуване збирке песама која има двадесет томова и садржи 4516  песама.

Збирка Манјошу је настајала у фазама и крајем осмог века добила је данашњи двадесетотомни облик. Не искључује се ни могућност да је и после тога настављено њено дотеривање до почетка деветог века. Постепеност настајања збирке огледа се и у потпуној неуједначености уређивачког поступка и организације поглавља између појединих томова. Најновија песма за коју се зна година настанка је из 759. године. То је новогодишња песма Отомо но Јакамоћија који је, сматра се, дао највећи допринос коначном обликовању збирке. Најстарија песма за коју се поуздано зна повод за њен настанак јесте песма цара Ђомеија из 629. године. Неки истраживачи су склони мишљењу да је управо он дао благослов за почетак рада на састављању збирке од првих педесетак песама Манјошуа, коју они називају Пра-Манјошу. Између те две песме протекло је равно сто тридесет година.

После више превода јапанских (старо)класика, којима је задужио српску књижевност, Хироши Јамасаки Вукелић изабрао је и превео 227 песама из Манјошуа, подељених у сто одељака и написао коментаре за сваки одељак. Ретки су преводи из ове збирке на другим, светским језицима. И не само због тога, књига Хиљаде листова, стотине цветова, на српском језику, јесте капитално дело.

Dejan Simonovic