Иван Деспотовић: ПЛАВА КЊИГА

Поезија:
ПЛАВА КЊИГА
(изабране и нове песме)
Иван Деспотовић

Среда, 7. јули у 20 сати
Српско књижевно друштво, Француска 7

О књизи разговарају:
Ивана Миланков
Братислав Јефтовић
Живојин Ивковић
Иван Деспотовић

Уређује и води: Мирјана Митровић

зелено острво пешака и дистанца,
линија траве из сна, као оса
симетрије тог потпуног странца,
што у гужви светала корача ту боса

Нова песничка књига Ивана Деспотовића (у издању УНПС, 2020) обухвата избор из претходних збирки, од којих су неке награђиване, као и циклус нових песама Ивичњаци. Насловом Плава књига аутор асоцира на тајни досије, о коме знамо а ћутимо.

Плава књига заокружује једну фазу стваралаштва Ивана Деспотовића, чији се оригинални песнички глас јавио збиркама објављеним у Бранковом колу и КОВ-у. Употпуњена је критичким освртима др Драшка Ређепа, Ненада Грујичића и других, а завршава се аутопоетичким текстом о иновацијама на пољу версификације, у којој Деспотовић показује ретко мајсторство.

Dejan Simonovic