О Д Л У К А  О  Р А З Р Е Ш Е Њ У ГЛАВНЕ И ОДГОВОРНЕ УРЕДНИЦЕ КЊИЖЕВНОГ МАГАЗИНА И ИМЕНОВАЊУ В.Д. РЕДАКЦИЈЕ

О Д Л У К А  О  Р А З Р Е Ш Е Њ У

ГЛАВНЕ И ОДГОВОРНЕ УРЕДНИЦЕ КЊИЖЕВНОГ МАГАЗИНА

И ИМЕНОВАЊУ В.Д. РЕДАКЦИЈЕ

 

Београд, 04. 09. 2023.

На седмој седници, одржаној 04. 09. 2023. у просторијама Српског књижевног друштва у Београду, Управни одбор је донео одлуку да, због неиспуњавања издавачког плана и финансијске неодговорности, разреши Татјану Росић Илић функције главне и одговорне уреднице Књижевног магазина.

Разрешењем главне и одговорне уреднице престаје мандат и другим члановима редакције.

Управни одбор је такође донео одлуку о именовању Љубице Арсић за в.д. главне и одговорне уреднице а Јасмину Топић за в.д. оперативне уреднице Књижевног магазина док ће чланови УО активно учествовати у раду редакције.

Седници су присуствовали: Љубица Арсић (потпредседница УО), Ивана Миланков, Славица Гароња, Јасмина Топић и Ненад Милошевић (председник УО). Марија Шимоковић и Мирјана Митровић су биле оправдано одсутне.

Ненад Милошевић

председник УО

Dejan Simonovic