Саопштење Српског књижевног друштва поводом резултата конкурса Секретаријата за културу града Београда за 2018. годину

Саопштење Српског књижевног друштва

Саопштење Српског књижевног друштва поводом резултата конкурса Секретаријата за културу града Београд за 2018. годину 

Другу годину заредом, конкурсне комисије Секретаријата за културу града Београда одлучују да не финансирају пројекте Српског књижевног друштва. Упркос континуитету и учесталости догађаја, значају и богатству тема, те разноврсности приступа и квалитету, како учесника тако и самих програма СКД-а.

Одлуку је и ове године донела непотписана комисија, без наведене могућности приговора, без упутства о могућем правном оспоравању донете одлуке, иако је право на жалбу уставно право и спада у основна грађанска права.

Ради се о недвосмисленој дискриминацији једног репрезентативног удружења и покушају гашења његових програма.

Новац је, с друге стране, за нејасне програме, додељиван и организацијама које не постоје чак ни на интернету.

Поново се, и то не само када је СКД у питању, одлучивало, не на основу јавног интереса у култури, већ на основу приватних интереса појединаца и група.

Одлукама комисија секретаријата за културу је причињена велика штета култури града Београда и његовом буџету.

Све је мутнија расподела све мањих средстава која се издвајају за културу.

Тражимо да се оформи комисија која би преиспитала приговоре и исправила почињене грешке, било да је реч о додељеним, било да је реч о недодељеним средствима.

Неопходно је да комисију чине особе од угледа у културној јавности. Сматрамо да их треба бирати са листе кандидата које би предлагала удружења и асоцијације у култури са најмање петогодишњим континуираним програмским деловањем.

Тражимо да двостепеност поступка буде уведена као правило, а да се и првостепене и другостепене комисије бирају на горе наведен начин.

Тражимо да Секреријат за културу на сајту града Београда објави: имена чланова свих комисија, записнике са њихових седница, као и образложења за сваки пројекат понаособ.

Тражимо да услов финансирања из средстава града Београда буде најмање трогодишњи програмски континуитет оних који конкуришу. Тиме би се избегло оснивање фантомских организација, намењених искључиво извлачењу пара из буџета. Трогодишњом програмском активношћу би сваки учесник показао да ли је дорастао пројектима у култури од јавног значаја и достојан јавног финансирања.

Сматрамо да би останак Ивоне Јевтић на месту градске секретарке за културу нанео велику штету култури града и градском буџету те захтевамо њено хитно разрешење.

Како се не би поново догодило да на ово важно место буде изабрана особа без икакве професионалне репутације и јавног угледа, тражимо да се будући секретар за културу бира на начин на који би се, по нашем предлогу, бирале и комисије. Дакле, са листе кандидата које би Скупштини града предлагала удружења и асоцијације у култури са најмање петогодишњим програмским континуитетом.

 

Dejan Simonovic