Конкурс за причу и есеј, тема: Путовање накрај ноћи

Удружење Оксиморон расписује регионални конкурс за причу или есеј са темом: Путовање накрај ноћи.

На конкурс се могу слати прилози писани на српском или сродним језицима који се разумеју без превода, обима до 20.000 словних знакова. Биће узети у обзир искључиво прилози који претходно нису објављивани ни у ком облику. Право учешћа није ограничено држављанством, боравиштем или годинама живота.

Рок за слање радова је 30. април 2017. године. Резултати ће бити објављени на блогу Оксиморана, најкасније до 30. јуна текуће године.

Прилоге слати искључиво електронским путем, као прикачени word документ у doc или docx формату, на мејл: oksimoron2012@gmail.com. Subject: Конкурс за причу и есеј, тема: Путовање накрај ноћи.
Удружење Оксиморон ће издвојити најуспелије радове и објавити их у зборнику. Биће организована промоција зборника.

Зашто Путовање накрај ноћи?

У роману Путовање накрај ноћи Луј-Фердинанд Селин (Louis-Ferdinand Céline) свог јунака проводи кроз ноћ рата, ноћ колонијалне Африке, ноћ механизоване, опредмећене Америке, ноћ безнадежне француске сиротиње. Кроз ноћ окрутности, болести и трулежи. Кроз беду постојања.

У овом конкурсу, Селинов роман је изазов и полазиште за приповедање и промишљање. Кроз какву ноћ ми, у ово наше доба, путујемо? Има ли јој и где краја? Да ли је то тама у којој се светла никада не гасе? Какве су наше тескобе, наше окрутности, наше безнадежности? Како зло делује у рату? Препознајемо ли га у нашој свакодневици? Растачемо ли се? Или смо већ распарчани? Можемо ли, желимо ли да се саставимо? Путујемо ли кроз ноћ студене равнодушности? Можда гнева? Безименог, неухватљивог очаја? Хоће ли нас гнев разнети? Ето неких могућих мотива, не јединих, наравно.

Web

Пројекат „Преиспитивања“

Ово је четврти конкурс из пројекта „Преиспитивања“. Удружење Оксимирон је у 2014. години, поводом 99 година од објављивања Кафкине приче „Преображај“, реализовало конкурс са темом – Преображај.
У 2015. години реализовали смо конкурс са темом – Странац. У 2016. години конкурсна тема је била – Човек без особина. Пристигао је велики број квалитетних прилога а најуспелији су ушли у зборнике Преображаји (2014), Странци (2015) и Људи без особина (2016), објављене у штампаном и електронском издању. Електронска издања ових зборника можете преузети са следећих адреса:

За све додатне информације на располагању су вам мејл: oksimoron2012@gmail.com и телефон: 065 201 6822.

Web
Facebook

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

admin_skd