Накнада по основу репрографских ауторских права

Поштоване колегинице и колеге,

Ако сте у протекле три године (период 2018–2020. година) објавили најмање две књиге, каталогизоване у Народној библиотеци Србије или Библиотеци Матице српске, можете да остварите право на накнаду по основу репрографских ауторских права.

Неопходно је да нам до 25. јануара 2022. године доставите попуњене и потписане обрасце које можете преузети овде.

Попуњене и потписане обрасце можете да:

–          Скенирате (или фотографишете) и пошаљете на имејл: srpskoknjizevno@gmail.com (а оригинале доставите касније).

–          Донесете у просторије Српског књижевног друштва (Француска 7, Београд, приземље) од понедељка до четвртка између 10 и 14 часова.

–          Пошаљете поштом на адресу Српског књижевног друштва са напоменом за репрографска ауторска права.

Наше Удружење је оснивач организације ООРП (Организације за репрографска права), која се бави наплатом репрографских ауторских права. То су ауторска права нас аутора и преводилаца, која се односе на умножавање путем фотокопирања, и не могу се наплатити другачије него преко ООРП.

Репрографска права плаћају фотокопирнице у облику месечне надокнаде по фотокопир апарату, и увозници опреме за фотокопирање.

Новац прикупљен на тај начин дели се по пола на ауторе и издаваче, у складу са Законом о ауторским и сродним правима, и под надзором Завода за интелектуалну својину. Расподела новца за ауторе (књижевнике и преводиоце) организована је преко уметничких удружења књижевника и преводилаца – УКС, СКД за књижевнике и УКПС и УСНП за књижевне и стручне преводиоце. Дакле, удружења деле 50% (по 12,5% од укупне прикупљене суме по удужењу за расподелу) на број аутора који се пријави побројаним удружењима. Аутори, тј. књижевници и преводиоци не морају бити чланови било ког од набројаних удружења да би могли да учествују у расподели – довољно је да се пријаве преко било ког од њих, и да испуњавају услове.

Услови (дефинисани Правилником о расподели ООРП) су следећи:

Аутор књижевник стиче право на учешће у расподели накнаде уколико је на дан обрачуна накнаде издао најмање две књиге у последње три календарске године. (2020, 2019, 2018)

Аутор преводилац стиче право на учешће у расподели накнаде уколико је на дан обрачуна накнаде, у последње три календарске године, имао најмање 20 табака објављеног ауторског прeвoдилачког текста. (2020, 2019, 2018)

Обим књиге није дефинисан – реч је о наслову који мора бити каталогизован у НБС или МБС и имати ЦИП. У књигу се рачунају и уџбеници, као и поновна издања.

Један преводилачки табак износи 16 страница са по 1800 знакова на страници, рачунајући и размаке и интерпункцију, а рачунају се и поновна издања већ објављених превода. Такође, рачунају се и поновна издања превода објављенa у последње три године.

У прилогу писму налазе се два документа: први је формулар у који уписујете податке о објављеним књигама/преводима у последње три године, а други је уговор који потписујете са ООРП да би постојао основ за исплату тантијема за ваша репрографска ауторска права.

Молимо вас да водите рачуна о прецизности кад попуњавате формулар са подацима о објављеним књигама, јер ће се ти подаци проверавати у каталозима НБС и БМС.

Још једном напомињемо, када је уговор са ООРП у питању, да се ради искључиво о колективним репрографским правима, а не о вашим појединачним ауторским правима. Као појединац репрографска права не можете никако наплатити, и уговор са ООРП је једини начин.

За све додатне информације на располагању су вам тел 011 2628 892 и имејл srpskoknjizevno@gmail.com

Dejan Simonovic