Небојша Ћосић: Лингвиста и околина, 2018.

Небојша Ћосић: Лингвиста и околина, Београд: Студио Знак, 2018. – 176 стр.

nebojsa-cosic-lingvistika-i-okolinaПред читаоцима је после дванаест година нови, четврти  роман Небојше Ћосића (1958, Ивањица, почев од 1987. објавио 7 књига приповедака уз Изабране приче -1. део, 2016, и Фантастична путовања – изабране приче 2. део, 2017, такође и романе Лула (1999), Месечево насеље (2002), Бумеранг (2006). Преписаћемо запажање уредника књиге писца Славољуба Марковића: “Радња романа Лингвиста и околина одвија се на два плана. Једну целину чини нарација лингвисте Јована којом он предочава своје детињство, родитљско и родбинско окружење, школовање, згоде и незгоде из професионалне каријере, све до статуса светски признатог лингвисте. Други план су поглавља означена као уводи, делови студија, огледа, научних радова… ту се нашао и извод из семинарског рада (глава Историјска порнографија) који сведочи о потенцијалу будућег лингвисте. Познат из ранијих приповедачких књига и романа по оригиналном преобликовању стварности и несвакидашњим продорима у различите видове фантастике (историјска, културолошка, социјална и утопијска, психолошка, научна…) аутор у новом роману шири тематске кругове, стилске поступке, и сугестивно пише о “вртоглавим” искорацима из (за)датих реалија и вишезначност фантастичног.

             

Н. Ћ.

 

admin_skd